Veelgestelde vragen

Wij willen je zo goed mogelijk helpen bij het beantwoorden van jouw vragen. Mocht je liever een medewerker spreken neem dan contact op via telefoonnummer 085-0656792

 

Via Capsearch kan vastgoed financiering voor eigen gebruik en voor commerciële doeleinden aangevraagd worden. Onder ‘Aangesloten financiers’ kun je zien aan welke partijen je een aanvraag kan versturen. Alle financieringsdoelen en -vormen die deze financiers verstrekken ondersteunen wij.

Het is mogelijk meerdere licenties af te nemen. Voor meer informatie over de prijzen verwijzen we je naar onze oplossingen. Capsearch is een cloud oplossing waarmee je 24/7 toegang hebt tot de software. Mocht je meer informatie wensen neem dan contact met ons op.

Capsearch richt zich niet op startende ondernemingen die opzoek zijn naar eigen vermogen/ private equity. Capsearch ondersteunt alle financieringsdoelen en -vormen die de aangesloten financiers verstrekken. Veel financiers verlangen van ondernemers dat zij van minimaal 2 jaar cijfers kunnen overleggen. In andere gevallen is dit helemaal niet nodig. Te denken valt aan factormaatschappijen of bij object financieringen.

Het is momenteel niet mogelijk om eigen vermogen via Capsearch aan te vragen. Wel is het mogelijk om achtergesteld vreemd vermogen aan te vragen. Achtergesteld vreemd vermogen wordt door financieringspartijen veelal als eigen vermogen gezien. In het geval van faillissement van de onderneming ontvangen namelijk de geldverstrekkers slechts rente en aflossing, nadat aan de financiële verplichtingen aan de overige schuldeisers is voldaan.

Mocht je toch opzoek zijn naar eigen vermogen dan kunnen we je introduceren bij één van onze partners en denken graag met je mee.

Er zijn diverse manieren om te financieren. Voor meer informatie over de financieringsvormen verwijzen we je naar de financieringsdoelen en -vormen. We ondersteunen hiermee alle type vreemd vermogen inclusief achtergesteld vreemd vermogen. Momenteel ondersteunen we nog geen equity. Mocht je toch opzoek zijn naar equity dan kunnen we je introduceren bij één van onze partners en denken graag met je mee.

Als ondernemer kan je via één van onze aangesloten adviseurs financiering aanvragen. Je kunt een financieringscheck doen via http://www.capsearch.com/shortcap. Met de financieringscheck kan je inzicht krijgen hoeveel financieringspartijen matchen met jouw financieringsbehoefte. Wij zullen vervolgens contact met je opnemen en je introduceren bij één van onze aangesloten adviseurs.

De doorlooptijden verschilt per financier. Dit hangt van een aantal factoren af zoals de complexiteit van de aanvraag en de interne processen bij financiers. Er zijn financieringspartijen die binnen 24 uur uitsluitsel geven.

Capsearch heeft een ruim aanbod van verschillende financieringspartijen die elk hun eigen diensten aanbieden. De financieringspartijen zijn hoofdzakelijk onder te verdelen in bancair, lease, factoring, crowdfunding en alternatieve financiers.

Voor meer informatie over de financieringspartijen verwijzen we je naar onze aangesloten financiers.

Er zijn diverse doelen waarvoor je financiering kunt aanvragen. Voor meer informatie over de doelen verwijzen we je naar de financieringsdoelen.

We ondersteunen hiermee alle soorten financieringen voor het MKB en vastgoed. Indien er een financieringsdoel waarvoor je financiering wilt aanvragen niet bij staat, neem dan contact met ons op.

Het Capsearch financieringsplatform koppelt de vraagkant van de financieringsmarkt — de intermediairs die ondernemers vertegenwoordigen — aan de aanbodkant, de financiers. Met behulp van geavanceerde software — op basis van specifieke algoritmen — doorloopt de aanvrager systematisch alle specifieke beoordelingscriteria van financiers om een ‘match’ tot stand te brengen met meerdere financiers. Daar wordt de aanvraag vervolgens in een vast format rechtstreeks ingediend. De software maakt het mogelijk dat meerdere financiers in één keer de volledige informatie ontvangen die zij nodig hebben voor haar interne beoordelingsproces. Een intermediair hoeft maar één keer een financieringsaanvraag op te stellen en kan deze, naar keuze, aan verschillende financiers sturen.

Voor meer informatie over de kosten van Capsearch verwijzen we je naar onze oplossingen.

De software is ontwikkeld voor MKB-adviseurs zoals accountants, boekhouders, financieringsspecialisten, corporate finance adviseurs en hypotheekadviseurs die zakelijke financiering voor hun klanten aanvragen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze oplossingen die per doelgroep toegelicht zijn.

Het Capsearch financieringsplatform koppelt de vraagkant van de financieringsmarkt — de intermediairs die ondernemers vertegenwoordigen — aan de aanbodkant, de financiers. Met behulp van geavanceerde software — op basis van specifieke algoritmen — doorloopt de aanvrager systematisch alle specifieke beoordelingscriteria van financiers om een ‘match’ tot stand te brengen met meerdere financiers. Daar wordt de aanvraag vervolgens in een vast format rechtstreeks ingediend. De software maakt het mogelijk dat meerdere financiers in één keer de volledige informatie ontvangen die zij nodig hebben voor haar interne beoordelingsproces. Een intermediair hoeft maar één keer een financieringsaanvraag op te stellen en kan deze, naar keuze, aan verschillende financiers sturen.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Stel je vraag dan alsnog via het contactformulier en dan beantwoorden wij jouw vraag zo spoedig mogelijk