Klantervaring

Onze relaties vertellen hier over hun ervaringen met Capsearch. Wil je weten of Capsearch ook iets voor je is? Probeer het dan vrijblijvend uit.

Probeer uit

Klant aan het woord. Christina Draaisma, Siljan

Klant aan het woord. Christina Draaisma, Siljan

Christina Draaisma: “Ik ben een bedrijfskundig adviseur. Een deel van mijn adviezen bestaat uit het begeleiden van ondernemers bij het vinden van een antwoord op vraagstukken op het gebied van financiering. Van wagenparkuitbreiding tot bedrijfsovername en van nieuwbouw tot voorraadvergroting. Er zijn vele vragen waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen. De antwoorden op deze vragen liggen niet altijd voor de hand. Maar moeten natuurlijk wel precies passen bij een onderneming. Ik kom zelf uit een Friese ondernemersfamilie, groeide op in een cultuur van mogelijkheden zien, kansen pakken en doelen bereiken. Ik kan de situatie van een ondernemer goed doorzien.”

Onafhankelijk advies
“Ik werk altijd alleen in opdracht van een ondernemer. Ik sta midden in de markt en ben zo ook goed op de hoogte van lokale trends en ontwikkelingen. Als ik een helder beeld heb van de ondernemer en zijn vraagstuk schakel ik de juiste specialisten erbij, veelal komend uit mijn netwerk. Als bijvoorbeeld een opvolging gefinancierd moet worden dan is het van belang al lang van tevoren de juiste structuren daarvoor op te zetten. Uiteraard vindt hierover nauw overleg plaats met specialisten. Bijvoorbeeld met een accountant, fiscalist of jurist.”

Rol adviseur
“Ik zie dat ondernemers regelmatig er tegen aanlopen dat zij bij banken geen lokale relatiemanager meer hebben waar ze hun gedachten, uitdagingen en investeringsplannen aan voor kunnen leggen. Ondernemers vinden het prettig even te kunnen sparren met iemand die begrijpt wat ondernemerschap inhoudt. Het regelen van een financiering is voor een ondernemer immers iets dat hij niet vaak doet. Er komen steeds meer nieuwe geldbronnen. Een ondernemer roept daarom steeds vaker de hulp in van een financieringsspecialist. Ondernemers vragen mij om hun bij te staan, te ontzorgen, in het contact met financiers. Eenieder heeft zijn of haar expertise en rol. Ik vergelijk het met het verbouwen van mijn huis dat nu gedaan wordt. Hiervoor schakelen we ook een expert en ervaringsdeskundige in, een lokaal bouwbedrijf. Je hebt elkaar nodig. Zo zie ik dat dus ook bij het doen van een investering en het financieren hiervan. Mijn klanten kunnen erop rekenen dat ik met creatieve oplossingen kom. Met oog voor realiteit en het unieke karakter van een onderneming. Ik kijk niet alleen naar de cijfers maar vooral naar het verhaal erachter. Het aantrekken van een financiering kan een complex proces zijn als meerdere financieringspartijen betrokken zijn. Er is in dit traject veelal veel onderling contact tussen alle betrokkenen. Ik help ondernemers in het gehele traject.”

Grensvlak privé en zakelijk
“Zakelijk en privébelangen zijn vaak nauw met elkaar verweven. Een goede oplossing voor de totale financiële situatie levert voor een ondernemer rust en zekerheid op. Recent heb ik een startende onderneemster geadviseerd. De onderneemster was hobbymatig al een tijdje actief. Zij ervaarde de vele gesprekken met de bank als moeizaam en complex. Het lukte haar nog niet om een financier te overtuigen van haar plannen. Ik ben gestart met het samenstellen van een team van specialisten. Van belang hierbij was dat het financieringsplan afgestemd werd op privé en zakelijk belangen. Met dit plan als basis is het gelukt een passende financiering te krijgen. Zo kon de ondernemer uiteindelijk haar droom waarmaken.”

Lage LTV
“Ik zie dat een deel van de traditionele financiers veelal de krenten uit de pap kiezen. Onder de 250.000 euro is de interesse om een financiering te verstrekken niet altijd aanwezig. Er zijn zeker uitzonderingen en die partijen getuigen van het ‘echt de nek uitsteken’ maar je moet als adviseur dan wel net de juiste verbindingen in financieringsland hebben. Als een aanvraag niet in een van de vaste vakjes past is een doortimmerd voorstel nog belangrijker om kans van slagen te hebben bij de banken. Soms is de oplossing voor een financiering het koppelen van ondernemer aan een oud-ondernemer. Ik zet ook mijn netwerk van oud-ondernemers hiervoor in.”

Snelheid van handelen
“De financieringsmarkt verandert. Ik wil altijd goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Capsearch helpt mij hierbij. Zo neem ik regelmatig deel aan webinars over financiers. Bovendien werk ik met Capsearch omdat het samenwerkingsmodel mij aanspreekt. Het past bij mijn behoefte aan vrijheid en het onafhankelijk kunnen adviseren. De maandelijkse kosten zijn relatief beperkt ten opzichte van de alternatieven. Ik heb overwogen om mij aan te sluiten bij een van de franchiseketens van financierings-specialisten. Ik realiseerde mij dat ik dan minder ondernemersvrijheid zou hebben. Software van Capsearch is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt relatief snel een aanvraag voor financiering bij een veelheid van financiers neerleggen. Omdat de financiers dit ook weten zijn de voorwaarden en condities van de financiering scherper.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Jesse van Ekeren, Van Ekeren

Jesse van Ekeren, adviseur bij Van Ekeren: “Wij adviseren ondernemers bij het regelen van verzekeringen en het aantrekken van een financiering. Ook onderzoeken we of er overheidsregelingen en subsidies zijn waarvoor een ondernemer in aanmerking komt. Met een scala van aanbieders, businesspartners, banken en verzekeraars werken we samen. Dat maakt het mogelijk een ondernemer goed en onafhankelijk te adviseren. Vanzelfsprekend zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren om onze adviesfunctie te verstevigen. Zo zetten we bijvoorbeeld Capsearch in voor het samenstellen van aanvragen voor een mkb-financiering en het vinden van passende financiers.”

Privé en zakelijk in balans
“We weten wat ambitie is. Onze adviseurs begrijpen wat ondernemerschap inhoudt. Hoe het is om een toekomstvisie te hebben over de groei of uitbreiding van een onderneming. Ook over het aan aankopen van commercieel vastgoed. We kijken met een frisse manier naar oplossingen op het gebied van financiering om plannen te realiseren. Een zakelijke beslissing heeft invloed op privéleven, en andersom. Of het nu gaat om een oudedagsvoorziening of een Management Buy Out. Ook bij onverwachte gebeurtenissen staan wij voor een ondernemer klaar. We kijken niet alleen naar de cijfers maar vooral ook naar het verhaal erachter. Bij een financieringsvraagstuk helpt Capsearch een goede en volledige toelichting in de kredietaanvraag op te nemen.”

Snelheid van handelen
“De financieringsmarkt is behoorlijk complex. Het is voor ons als adviseur belangrijk goed om te hoogte te zijn en te blijven van actuele ontwikkelingen daarin. Capsearch helpt ons bij het samenstellen van een aanvraag en het vergelijken van de verschillende actuele mogelijkheden en voorwaarden voor financiering. Dat maakt het ook mogelijk een ondernemer onafhankelijk te adviseren. Bovendien ervaart een ondernemer dat onze snelheid van handelen groot is.  Bij het inventariseren van de benodigde documentatie die financiers nodig hebben. Maar ook bij het snel contact leggen met verschillende geldverstrekkers. Kredietaanvragen sturen we, via Capsearch, direct naar verschillende financiers. Als we een vast contactpersoon bij een financier hebben, zorgt Capsearch ervoor dat deze de aanvraag ontvangt. Het is van belang dat een ondernemer financiers vindt die echt passen bij zijn onderneming. Wij helpen daarbij, alternatieve financieringen als onderdeel van een stapelfinanciering kan soms ook een oplossing zijn.”

Persoonlijk overleg
“Capsearch is niet alleen een software-oplossing. Het werken ermee is eenvoudig. Als dat nodig is kunnen we ook met de specialisten van Capsearch even persoonlijk overleggen over de mogelijkheden. Het helpt ons het vraagstuk vanuit een brede en soms onverwacht invalshoek te benaderen met slimme oplossingen. Ook dat vergroot onze slagvaardigheid naar onze klant. Ondernemers die opzoek zijn naar een financiering kunnen via een tool, van Capsearch, op onze website snel inzicht krijgen in de mogelijkheden. Bezoekers van onze website geven op een paar eenvoudige vragen een antwoord. Zodra een ondernemer zijn gegevens achterlaat, ontvangen wij direct een mail. Je komt zo gemakkelijker in gesprek met prospects en klanten over het onderwerp financiering.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Martijn Last, Bordan Accountants en Adviseurs

Martijn Last, accountant bij Bordan: “Wij ondersteunen en adviseren ondernemers bij het aantrekken van een financiering. Dit doen we voor het gehele traject. Bij het oriënteren tot en met de verstrekking van een financiering. Voor elke ondernemer stellen wij een gedegen financieringsplan op. Hiervoor en voor het versturen van een aanvraag naar financiers gebruiken we Capsearch.”

Vergroot slagingskans
“Het is van essentieel belang dat de kracht van een onderneming direct goed in beeld is. Het geeft financieringspartijen comfort. Met als resultaat dat het tijdspad voor het aantrekken van een financiering aanzienlijk korter is. Bovendien is er meer kans op het verkrijgen van een passende financiering. Ik zie dat ondernemers vaak moeite hebben met het uitwerken van hun ideeën in een concreet plan. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een meerjarenprognose met balanspresentaties. Meestal in combinatie met het maken een liquiditeitsplanning voor de komende jaren. Wij stellen dit dan op voor ondernemers. Met onze kennis en ervaring en de juiste software vergroot je zo de kans van slagen van een aanvraag voor financiering.”

90% gehonoreerd
“Voordat een aanvraag naar mogelijke financiers gaat toetsen we eerst de haalbaarheid van een plan. Eventueel stellen we het plan bij in overleg met een ondernemer. Bij het opstellen van een aanvraag verzorgen we alle nodige documentatie en toelichtingen. Dat maakt het mogelijk dat financiers direct met een aanvraag, na ontvangst, aan de slag kunnen. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Met trots kan ik melden dat van al onze aanvragen ongeveer 90% direct worden gehonoreerd. Nu banken kritischer zijn bij het verstrekken van een financiering komen alternatieve financieringen steeds meer naar voren. Wat wij zien bijvoorbeeld dat crowdfunding een opmars maakt als onderdeel van een stapelfinanciering.”

Financiering voor MBO
“Bij één van onze relaties (een handelsbedrijf) speelde recent een financieringsvraagstuk voor een MBO. Door de aanvraag tot in detail goed voor te bereiden heeft onze klant, binnen twee weken, een financieringsvoorstel van twee banken ontvangen. Daarna was het een kwestie van onderhandelen om een goede keuze te kunnen maken. Ondanks de hoogte van de financiering was alles snel en naar volle tevredenheid van onze relatie geregeld.”

Ervaringen met Capsearch
“Wij gebruiken Capsearch omdat het werken ermee eenvoudig is. Klanten vinden het prettig om te kunnen zien bij welke financiers ze kans van slagen hebben. Ik kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een aanvraag naar meerdere financieringspartijen sturen. Als dat wenselijk is kan ik ook een vraag naar een specifieke contactpersoon bij een financier sturen. Zo kunnen financiers snel en adequaat handelen als we een aanvraag voor een klant hebben. In één oogopslag zie ik en mijn klant in Capsearch wat financiers doen met een aanvraag. Capsearch geeft namelijk een handig en actueel overzicht van de status van de aanvraag voor elke financier die de aanvraag krijgt. Mijn klant ontvangt meestal voorstellen van verschillende financiers. Dus er is dan ook wat te kiezen.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Peter Meulepas, Meulepas & Partners

We zijn benieuwd naar de ervaringen van Meulepas & Partners bij de begeleiding van ondernemers bij het aanvragen van een financiering. Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent, vertelt hierover.

Meerdere voorstellen
“Nog niet zo heel lang geleden belde een ondernemer, bij een vraagstuk over een financiering, hun persoonlijke relatiemanager bij de bank met het verzoek een voorstel te doen. De banken ontzorgen ondernemers op dit vlak nauwelijks meer. Een bank verwacht van de ondernemer een compleet en goed onderbouwd businessplan waaruit de financieringsbehoefte direct blijkt. Veel ondernemers hebben geen of weinig ervaring met het opstellen van een gedegen businessplan. Mijn ervaring is dat ondernemers veel kennis hebben over hun bedrijf, klanten en de markt. Met het inzicht geven in bijvoorbeeld financiële kengetallen of prognoses hebben zij veel minder affiniteit. Op dit terrein wil een ondernemer graag begeleiding en advisering. Ondernemers zijn, als er een businessplan beschikbaar is, uit gewoonte genegen om dit alleen aan hun huisbankier voor te leggen. Als ondernemer wil je de best passende financiering. Ik adviseer daarom bijna altijd meerdere voorstellen voor financiering op te vragen zodat er ook wat te kiezen valt.”

Nieuwe mogelijkheden
“Ik zie ook dat er tegenwoordig steeds meer gebruikgemaakt wordt van alternatieve financieringen. Als de zekerheden die een ondernemer kan bieden niet voldoen aan de bancaire normen, kom je al gauw bij deze financieringsmogelijkheid uit. Ik kijk dan vooral naar aanbieders die niet als eerste naar zekerheden kijken maar meer naar het cash genererend vermogen van een bedrijf. Er zijn veel nieuwe financieringspartijen en -vormen op de markt gekomen. Een ondernemer ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Onze taak is ondernemers overzicht te bieden.”

Rol voor accountant
“Als accountant of administratie- en belastingconsulent kunnen we onze klanten volledig ontzorgen en begeleiden. Wij helpen met het completeren en finetunen van het businessplan en de kredietaanvraag. Omdat er de nodige raakvlakken zijn met de financiële administratie, jaarrekening en belastingaangiften van de ondernemer, is het eigenlijk een logische rol voor ons. In vergelijking met
andere dienstverleners hebben wij als ingewijde een voorsprong op de eerder genoemde terreinen.
Bovendien zien ondernemers ons als de most trusted advisor. Meestal wordt er vanuit een financier en ondernemer positief gereageerd op onze betrokkenheid. Financiers vinden het veelal prettig als de accountant of administratie- en belastingconsulent ook aan tafel zit.“

Toegevoegde waarde
“Vorig jaar hebben wij diverse interessante kredietaanvragen mogen begeleiden. Een interessante case was een aanvraag die door de ondernemer zelf was voorgelegd aan zijn bank en werd afgewezen. We hebben eerst een grondige analyse van de cijfers uit het verleden gedaan en daarna een goed onderbouwde prognose voor de komende jaren opgesteld. Dit zorgde ervoor dat de bank alsnog goedkeuring gaf. Het mooie in dit proces is dat het bedrijf nieuw elan heeft gekregen. Voor ons ook mooi om dit zo te ervaren.”

Eén aanvraag naar meerdere financiers
“Als adviseur maak ik met Capsearch eenvoudig één kredietaanvraag. Deze kan ik naar meerdere financiers sturen. Ik zie per financier precies welke informatie en documenten zij nodig hebben. Ook zie ik welke financiers passen bij het specifieke vraagstuk. Op het platform zijn meer dan 45 financiers actief. Samen met mijn klant kies ik hieruit één of meer financiers. Deze ontvangen van mij in één keer alle nodige informatie om een goede beoordeling te kunnen maken. Dat versnelt het proces aanzienlijk, gaat allemaal efficiënt en snel. Wij ervaren het gebruik van Capsearch daarom als gebruikersvriendelijk."

Lees meer...