Klantervaring

Onze relaties vertellen hier over hun ervaringen met Capsearch. Wil je meer weten over onze adviessoftware en advisory services? Plan een demo met een van onze adviseurs.

Plan een demo

Financier aan het woord. Erik van Vliet, ING

Financier aan het woord. Erik van Vliet, ING

Het leven écht makkelijk maken voor zakelijke intermediairs die ondernemers begeleiden bij financieringsoplossingen. Dat is het idee achter het team Intermediair Zakelijk van ING. We spraken Erik van Vliet, manager Intermediair Zakelijk, over de samenwerking met het zakelijke intermediair en Capsearch.

Voor mkb-ondernemers zijn zakelijke intermediairs, zoals accountants en financieel adviseurs de trusted advisor. Ze kennen de situaties en behoeften van ‘hun’ ondernemers. En als geen ander zijn ze in staat om cijfers te interpreteren. “Daarom werken we heel graag persoonlijk en intensief samen met intermediairs. Want net als intermediairs willen we ondernemers helpen hun doelen te realiseren,” aldus Erik van Vliet, manager Intermediair Zakelijk bij ING.

Intermediair Zakelijk desk
Om dat persoonlijke contact op te zoeken, heeft ING voor zakelijke intermediairs een team dat bestaat uit zakelijke adviseurs uit de regio en de Intermediair Zakelijk desk. Van Vliet: “Intermediairs kunnen met onze adviseurs contact opnemen om te sparren over een financieringsaanvraag. En we geven ze snel duidelijkheid over de haalbaarheid. Zijn er geen mogelijkheden, dan denken we mee over wat er wel mogelijk is."

Vaker succesvol als een intermediair betrokken is
Het lijkt een goede strategie. Van Vliet ziet namelijk al jaren dat financieringsaanvragen kansrijker zijn als een intermediair zich met de aanvraag heeft bemoeid. “Het is natuurlijk nogal logisch dat een goed onderbouwde en volledige aanvraag de kans van slagen vergroot. Maar we zien de waarde van een intermediair vaak pas écht omdat ze een bredere scope hebben. Ze betrekken bijvoorbeeld vaak niet alleen naar de cijfers uit het verleden, maar ook de actuele situatie van een onderneming en de toekomstbestendigheid,” aldus Van Vliet.

Financiers letten meer op duurzaamheid
Die toekomstbestendigheid is een hot topic geworden de afgelopen jaren. De reden: het mkb heeft een immense rol in de verduurzaming van Nederland. In toenemende mate staan verduurzaming en toekomstbestendigheid aan elkaar gelijk. Maar verduurzamen is een technisch vak apart, en veel ondernemers hebben daar onvoldoende kennis van. Datzelfde geldt voor de financieringsmogelijkheden van verduurzaming. En voor het doolhof aan lokale, provinciale en landelijke ondersteuning erbij. “Daar liggen grote kansen voor intermediairs,” aldus Van Vliet. “Door proactief het gesprek naar verduurzamen toe te sturen, kunnen ze van extra toegevoegde waarde zijn voor hun klant. Hoe toekomstbestendig is het businessmodel van de onderneming? Hoe kan de ondernemer duurzame oplossingen financieren? En natuurlijk weten intermediairs ook niet alles. En dan willen we heel graag dat ze ons bellen, want dan helpen wij hen met het advies naar hun klant."

Rentekorting voor duurzame ingrepen
En ING heeft daar dan een passend product bij? “Vaak wel. Met een Groenfinanciering, bijvoorbeeld, waarbij een ondernemer een extra rentekorting kan krijgen. Maar er zijn soms ook aantrekkelijke carve-outs voor verduurzaming binnen een reguliere financiering, zoals lease. En daar zit ‘m de crux: het zijn vaak genuanceerde discussies waarin meer mogelijk is dan je vaak denkt, en daar kom je het beste uit in een persoonlijk gesprek.”

Samenwerking Capsearch
Inmiddels werkt ING ruim vijf jaar naar volle tevredenheid samen met Capsearch. Uit de samenwerking ontvangt ING een diversiteit aan aanvragen uit diverse sectoren en financieringsdoelen. Van Vliet: “De laatste tijd zien we veel financieringen voor verduurzaming, vastgoed en overnames. Een intermediair kan via Capsearch bij ons gemakkelijk een aanvraag indienen en in contact komen met onze adviseurs. De informatie die wij ontvangen in de aanvragen is veelal zeer uitgebreid en van een hoge kwaliteit. Dat is prettig, want daardoor krijgen we vaak direct een goed en volledig beeld en kunnen we snel duidelijkheid geven over de haalbaarheid. Dit jaar hebben we gezamenlijk al veel ondernemers verder kunnen helpen en met elkaar gaan we ook hopelijk volgend jaar weer veel ondernemers verder helpen bij het realiseren van hun doelen.”

Lees meer...

Financier aan het woord. David ten Hoonte, SNS

De Volksbank is het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. David ten Hoonte is bij deze bank verantwoordelijk voor de zakelijke kredietverlening via het intermediair. Via software van Capsearch ontvangt SNS zeer regelmatig aanvragen voor mkb-financiering. Ten Hoonte vertelt waarom deze aanvragen een goede kans hebben op een succesvolle financiering.

SNS is een bank met eenvoudige producten
"We zijn een bank met eenvoudige producten en diensten en zijn er voor ondernemers die geen behoefte hebben aan ingewikkelde bankzaken. Een ondernemer kan lenen voor extra werkkapitaal of voor de aankoop of (ver-)bouw van een bedrijfspand. Deze focus van onze dienstverlening zorgt ervoor dat we ondernemers meestal een heel goed aanbod kunnen doen. Bij financiering van een bedrijfspand is de looptijd bijvoorbeeld altijd 20 jaar. Dat geeft een ondernemer zekerheid. Onze rentetarieven voor een bedrijfshypotheek zijn volledig transparant, ze staan gewoon op onze website. Ondernemers met een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV helpen we graag. Er zijn relatief weinig sectoren waar we niet in financieren. De bedrijfsomzet van onze klanten is maximaal 5 miljoen euro.”

Zekerheden beschikbaar voor andere financiers
“Bij sterk groeiende of jonge ondernemingen is de vermogenspositie, volgens normen van SNS, soms onvoldoende voor het verstrekken van een financiering. Bij een kleine ondernemer kan een aankoop van een bedrijfspand de financieringsratio’s sterk bepalen. We kijken daarom verder dan alleen naar deze getallen. Het aanvullen van onze financiering met een financiering door andere partijen dan SNS is voor een ondernemer soms een slimme oplossing. Bij een bedrijfshypotheek vragen we alleen het bedrijfspand als zekerheid. Dat zorgt ervoor dat andere zekerheden beschikbaar zijn voor eventuele andere financiers. Dat maakt het ook mogelijk een stapelfinanciering op te zetten. Als eenmaal een financiering is verstrekt hoeft een ondernemer in principe niet meer jaarlijks jaarcijfers te overleggen voor een revisie.”

Rol intermediair
“Het aantrekken van een financiering is voor een ondernemer niet gemakkelijk. Hij krijgt te maken met steeds meer en nieuwe financiers. Het is bovendien een activiteit dat een ondernemer niet vaak zelf doet. Het is dus echt een vak voor een specialist. We zien dat ondernemers daarom steeds vaker een ervaren financieringsspecialist in de arm nemen. Een heel belangrijke schakel in het ontzorgen van een ondernemer. Die rol kan een financieringsspecialist pakken, Capsearch helpt hem daarbij.”

Capsearch filtert voor SNS
“Ik zie dat aanvragen waarbij Capsearch en een financieringsspecialist betrokken zijn een goede kans op een succesvolle financiering hebben. Een aanvraag die we via Capsearch ontvangen, past ook goed bij ons acceptatiebeleid. Capsearch is een filter voor ons en zorgt dat ook wij aan efficiency winnen. De adviseur van de ondernemer ziet in de adviessoftware direct voor welke type financiering wij iets voor een ondernemer kunnen betekenen. In een aanvraag staat meestal het gehele verhaal waardoor wij meteen aan de slag kunnen met een beoordeling. Door een uitgebreide toelichting in de aanvraag is de kredietbehoefte meestal direct helder. Dat een aanvraag zo volledig is, komt natuurlijk ook door de betrokkenheid van een financieringsspecialist. Hij kijkt ook bij welke partij een financiering het beste past. Met de adviessoftware van Capsearch splitst de adviseur een aanvraag bovendien eenvoudig op zodat je als financier precies ziet wat aan jou gevraagd wordt. Dat werkt heel goed. Eventuele betrokkenheid van andere financiers zien we overigens graag. Het vergroot namelijk de kans van slagen op een volledige financiering. Omdat we meestal een complete financieringsaanvraag ontvangen via Capsearch kunnen we vaak binnen 48 uur een reactie geven op die aanvraag. Vervolgens gaan we direct aan de slag. Onze plaatselijke relatiemanager spreekt altijd met de adviseur van de ondernemer en soms ook met de ondernemer zelf. ”

Alle aanvragen dezelfde aandacht
"Een groot aantal specialisten werkt met Capsearch, dus we ontvangen regelmatig een aanvraag. Wat mij opvalt is dat als we via Capsearch een aanvraag ontvangen de specialist de gewoonte heeft de volgende aanvraag ook weer via Capsearch te doen. Ik zie ook dat adviseurs die Capsearch gebruiken bijna altijd een type aanvraag doen zoals we die ook graag ontvangen. We geven mede daarom alle aanvragen dezelfde aandacht. Of het nou om een financiering van 50.000 euro gaat of van meer dan een miljoen euro.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Marcel Janssen, Credion Limburg-Zuid

Marcel Janssen is sinds 2011 aangesloten bij franchiseorganisatie Credion. Hiervoor heeft hij 30 jaar in het bankwezen gewerkt. Credion Limburg-Zuid heeft vestigingen in Elsloo en Brunssum. Als financieringsspecialist zoekt hij voor een ondernemer naar de optimale mix van financieringsoplossingen. In deze blog lees je hoe Janssen tegen de huidige ontwikkelingen op het gebied van automatisering van het aanvraagproces voor een mkb-financiering aankijkt.

Het maximale uit de markt halen als financieringsspecialist
“Met een scala aan financiers werk ik samen. Dat maakt het mede mogelijk om aan een ondernemer een goed en onafhankelijk advies te geven. Automatisering regelt dat ik op een slimme manier kan samenwerken met een diversiteit aan financiers. Dat zorgt ervoor dat ik snel passende financiers in beeld heb en daar een solide aanvraag kan doen.” vertelt Janssen. “Daarnaast is tijdsdruk bijna altijd een belangrijke factor bij mijn klanten. Ik ben dus genoodzaakt om uiterst efficiënt te werken. Dat begint al direct met alle benodigde stukken om het dossier compleet te krijgen. Ik vraag de klant alles digitaal aan te leveren, dat versnelt namelijk het traject. Als ik een aanvraag voor financiering ga maken dan beslis ik eerst welke software ik gebruik om de financiering uit te werken. Deze keuze is namelijk afhankelijk van de financiers die je wilt benaderen.” Vervolgens geeft hij hoe hij de juiste financiers vindt voor zijn klanten: “De keuze voor een bepaalde financier hoeft overigens niet altijd de goedkoopste in rentetarief en provisies te zijn. Het is ook van belang dat een ondernemer financiers vindt die echt passen bij zijn onderneming. Ik kijk daarom met name ook naar de voorwaarden en condities. De belangen van mijn klant staan natuurlijk voorop. Die verlangt van mij dat ik het maximale uit de markt haal. Hij betaalt per slot van rekening mijn factuur. Alternatieve- en stapelfinanciering is ook een steeds vaker voorkomende oplossing. In het geval van stapelfinanciering is het van belang dat de adviessoftware de aanvraag goed kan opsplitsen naar financiers.”

Woud van klantenportalen bij financiers
“Veel mkb-financiers zijn actief met het standaardiseren en automatiseren met de manier waarop zij gegevens van adviseurs willen ontvangen. Zo heeft bijna elke financier een eigen type klantenportaal. Hiermee willen ze ook een voorkeurspositie bij het intermediair realiseren. Als je een aanvraag hebt, word ik soms gedwongen om een keuze te maken uit al die portalen. Als je dat namelijk niet doet is het veel werk om in elk portaal afzonderlijk gegevens in te voeren. Ik besef dat het maken van keuzes op gespannen voet staat met de beste oplossing voor een klant te vinden. Met name vastgoedfinanciers gebruiken veel verschillende modellen voor de kredietbeoordeling. Het zou mooi zijn als daar ook meer eenheid in komt zodat ik een aanvraag gemakkelijker daarop kan afstemmen.”

Weten wat een financier wil weten
Janssen geeft ook aan waarom financieringssoftware een belangrijke rol speelt in de informatie die hij nodig heeft van zijn klant. Hij vertelt: “Een ondernemer wil dat ik hem ontzorg gedurende het traject van het aantrekken van een financiering. Mijn klanten zeggen wel eens ‘je bent net een bank, je vraagt namelijk net zoveel’. Dat is ook wel een beetje zo. Echter, het is in het belang van mijn klant dat een financier van mij zo’n compleet mogelijke aanvraag krijgt en er dus geen open eindjes zijn. Het is mijn rol om bij mijn klant het belang van de te verstrekken gegevens duidelijk te maken. Gebruik van adviessoftware helpt mij om goed op de hoogte te zijn wat financiers precies nodig hebben aan informatie. Die leidraad zorgt ervoor dat ik de juiste informatie in een aanvraag opneem. Het voorkomt ook dat een financier, na ontvangst van een aanvraag, aanvullende informatie aan mij vraagt en ik mogelijk weer terug moet naar mijn klant.”

Gemak van adviessoftware voor financieringsspecialisten
Janssen gebruikt de adviessoftware van Capsearch in combinatie met andere software en legt uit waarom: “Vanzelfsprekend ben ik altijd op zoek naar innovatieve manieren om het aanvraagproces goed in te richten en om een goed advies aan mijn klant te kunnen geven. Een handige tool die mij enorm ondersteunt is adviessoftware van Capsearch. Helaas zijn er ook mkb-financiers die nog niet werken met Capsearch. Daarom werk ik ook met andere software. Ik gebruik Capsearch voor het samenstellen van aanvragen voor een mkb-financiering en het vergelijken van de verschillende mogelijkheden en voorwaarden voor een financiering. Het is voor mij handig gereedschap om op een efficiënte manier een complete kredietaanvraag voor financiers samen te stellen.” Janssen vervolgt door te vertellen hoe hij de software van Capsearch gebruikt: “Ik beantwoord een aantal vragen over een klant en bouw zo eenvoudig aan een aanvraag voor een financier. In de software kan ik er ook voor kiezen om onderdelen voor een aanvraag over te slaan. Ik bepaal dus voor een groot deel zelf welke informatie ik aanlever bij een financier en dat maakt deze software gebruiksvriendelijk om mee te werken. Met de software ben ik goed op de hoogte van de actuele kredietacceptatiecriteria van financiers. Ook weet ik zo welke documentatie financiers van een ondernemer nodig hebben. Als ik alle gegevens heb dan kan ik in een dag een volledige aanvraag voor financiers maken.”

Professionele presentatie met de software
Janssen is erg tevreden met Capsearch, hij vertelt: “Het memorandum bij Capsearch ziet er professioneel uit. Dat maakt niet alleen bij mijn klant een goede indruk wanneer ik het met hem bespreek, maar ook bij betrokken financiers. Financiers willen bijvoorbeeld weten met welke achterliggende partijen, naast die van de kredietnemer, zij te maken hebben. In de software zit hiervoor een handige tool waarmee je gemakkelijk een overzichtelijk organogram voor een financier opbouwt. Met Capsearch kan ik dus een gestructureerde en volledige toelichting in een kredietaanvraag opnemen. Ik kijk natuurlijk niet alleen naar de cijfers, maar ik wil vooral ook het verhaal erachter op een goede manier brengen.”

Waarom financieringsspecialist Marcel Janssen Capsearch aanraadt
Over Capsearch vertelt Janssen ten slotte nog: “Capsearch is meer dan een software-oplossing. Als het nodig is kan ik met de specialisten van Capsearch persoonlijk overleggen over de mogelijkheden. Het helpt mij het financieringsvraagstuk snel en slim op te oplossen. Ook zorgt het dat ik efficiënt kan werken en het vergroot mijn slagvaardigheid. Regelmatig neem ik deel aan een webinar voor financiers dat Capsearch organiseert.”

 

Lees meer...

Financier aan het woord. André Dolsma, Qredits

André Dolsma, commercieel directeur bij Qredits: ”We zien dat steeds meer mkb-ondernemers geen of onvoldoende toegang hebben tot het reguliere circuit van geldverstrekkers. In 2009 is mede daarom, met hulp van een aantal banken en het ministerie van Economische Zaken, Qredits opgericht. Ondernemers hebben hierdoor een betere toegang tot kapitaal en ondersteuning bij het opzetten van bedrijfsactiviteiten. We dragen eigenlijk bij tot het oplossen van een marktimperfectie. Stimuleren van ondernemerschap in Nederland is belangrijk. We zetten onze kennis en ervaringen ook op scholen in. Want hoe beter ook zij zijn voorbereid, hoe groter de kans van slagen is als ze voor zichzelf willen beginnen. Zo hebben we een positieve invloed op de maatschappij in sociaal en economisch opzicht.”

Stichting zonder winstoogmerk
“Qredits is een onafhankelijke en private geldverstrekker. Een stichting met een ANBI-status. Daarmee nemen we een bijzondere positie in de financiële markt in. We hebben geen winstoogmerk maar moeten wel zorgen voor een rendabele exploitatie. Regelmatig trekken we leningen aan voor de financiering van onze kredietverlening. Organisaties zoals Triodosbank, Rabobank, ABN AMRO, Volksbank, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Investeringsbank staan ons bij. Om de verstrekking van microkredieten – kredieten tot 50.000 euro – mogelijk te maken stelt de Europese Unie garantiefaciliteiten beschikbaar.”

Vertrekpunt is de ondernemer en zijn plan
“Qredits vindt dat ieder goed plan een passende financiering verdient. We verstrekken kredieten aan mensen die een idee hebben en met dat idee willen gaan ondernemen. Dat kan iedereen zijn. Iemand die al 30 jaar voor een baas werkt, een student, iemand die werkloos is of een bestaande ondernemer. We helpen waar dat nodig is om ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen. Onze manier van werken is dat we naar de mogelijkheden kijken in plaats van de onmogelijkheden van een onderneming. De ondernemer als persoon en zijn gedrevenheid staan centraal. Wat is zijn idee en welke plannen heeft hij om het plan te realiseren? En hoe kunnen wij bijdragen in het succesvol zijn van een ondernemer. We kijken vooral naar betaalbaarheid van de lening, privé-situatie en wat financiële gevolgen kunnen zijn als een plan toch niet slaagt.”

Ondernemers uit alle sectoren
“Onze diensten zijn gericht op ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij het starten of continueren van hun onderneming. Het past bij ons doelstelling om ondernemers in bijna alle sectoren te ondersteunen. Het is de bedoeling dat deze ondernemers op langere termijn weer in de reguliere financiële sector terecht kunnen. We ontvangen nu ruim 25.000 kredietaanvragen per jaar.”

Keukentafelgesprek met ondernemer en zijn adviseur
Als we een aanvraag van een financieel adviseur, via Capsearch, voor een ondernemer ontvangen geven we binnen twee werkdagen een reactie. We starten met een desk onderzoekje. Ziet het ondernemersplan er goed uit? Is helder waar de financiering voor bedoeld is? Dit zijn enkele vragen waar we als eerste een antwoord op willen. Is een ondernemer ‘bezoekwaardig’ dan gaat een adviseur van Qredits altijd langs bij een ondernemer om een kredietaanvraag te bespreken. Ik noem het wel een keukentafelgesprek. Een gesprek waarbij de eigen adviseur, die de aanvraag heeft gemaakt en aan ons heeft gestuurd, meestal ook aanwezig is. De adviseur van Qredits start met het goed luisteren naar het verhaal van de ondernemer. Wie is de ondernemer en waar komt de droom vandaan. Wat is het grote verhaal? Bij kleinere kredietaanvragen kan dit gesprek ook online plaatsvinden. Een persoonlijk gesprek levert altijd veel waardevolle informatie op. Dit helpt in situaties om een ondernemer dan het voordeel van de twijfel te kunnen geven. Als een krediet is verstrekt houden we de vinger aan de pols, we gaan even langs. Dat kan gemakkelijk, onze adviseurs zijn in heel Nederland gevestigd. Voor onze adviseur is het ook bijzonder interessant om te zien welke ontwikkeling een ondernemer doormaakt.”

700 coaches voor ondersteuning
“Een ondernemer heeft zijn eigen adviseur als we een aanvraag via Capsearch ontvangen. We bieden in overleg met deze adviseur aanvullende coaching aan aan ondernemers die nog weinig ervaring hebben met het ondernemerschap, of die op een bepaald onderdeel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een training marketing of persoonlijke effectiviteit. We werken met een poule van 700 vrijwillige coaches. Het zijn niet alleen ervaren ondernemers die de klappen van de zweep kennen maar ook young-professionals.”

Direct aan de slag met aanvragen via Capsearch
“Wat opvalt is dat kredietaanvragen die wij via Capsearch ontvangen vaak goed onderbouwd zijn. Het is meestal een aanvraag waar alles in staat wat we willen weten, we kunnen er dan ook direct mee aan de slag. Vrijwel altijd kunnen we bij aanvragen, via Capsearch, direct een persoonlijk gesprek inplannen. Zo is de kredietbehoefte vaak helder door een uitgebreide toelichting. Dat de ontvangen aanvragen van goede kwaliteit zijn komt natuurlijk ook door de eigen adviseur die een ondernemer al bijstaat. Het zorgt er allemaal voor dat de adviseur van de ondernemer snel van ons een reactie krijgt.

Lees meer...