Klantervaring

Onze relaties vertellen hier over hun ervaringen met Capsearch. Wil je weten of Capsearch ook iets voor je is? Probeer het dan vrijblijvend uit.

Probeer uit

Financier aan het woord. André Dolsma, Qredits

Financier aan het woord. André Dolsma, Qredits

André Dolsma, commercieel directeur bij Qredits: ”We zien dat steeds meer mkb-ondernemers geen of onvoldoende toegang hebben tot het reguliere circuit van geldverstrekkers. In 2009 is mede daarom, met hulp van een aantal banken en het ministerie van Economische Zaken, Qredits opgericht. Ondernemers hebben hierdoor een betere toegang tot kapitaal en ondersteuning bij het opzetten van bedrijfsactiviteiten. We dragen eigenlijk bij tot het oplossen van een marktimperfectie. Stimuleren van ondernemerschap in Nederland is belangrijk. We zetten onze kennis en ervaringen ook op scholen in. Want hoe beter ook zij zijn voorbereid, hoe groter de kans van slagen is als ze voor zichzelf willen beginnen. Zo hebben we een positieve invloed op de maatschappij in sociaal en economisch opzicht.”

Stichting zonder winstoogmerk
“Qredits is een onafhankelijke en private geldverstrekker. Een stichting met een ANBI-status. Daarmee nemen we een bijzondere positie in de financiële markt in. We hebben geen winstoogmerk maar moeten wel zorgen voor een rendabele exploitatie. Regelmatig trekken we leningen aan voor de financiering van onze kredietverlening. Organisaties zoals Triodosbank, Rabobank, ABN AMRO, Volksbank, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Investeringsbank staan ons bij. Om de verstrekking van microkredieten – kredieten tot 50.000 euro – mogelijk te maken stelt de Europese Unie garantiefaciliteiten beschikbaar.”

Vertrekpunt is de ondernemer en zijn plan
“Qredits vindt dat ieder goed plan een passende financiering verdient. We verstrekken kredieten aan mensen die een idee hebben en met dat idee willen gaan ondernemen. Dat kan iedereen zijn. Iemand die al 30 jaar voor een baas werkt, een student, iemand die werkloos is of een bestaande ondernemer. We helpen waar dat nodig is om ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen. Onze manier van werken is dat we naar de mogelijkheden kijken in plaats van de onmogelijkheden van een onderneming. De ondernemer als persoon en zijn gedrevenheid staan centraal. Wat is zijn idee en welke plannen heeft hij om het plan te realiseren? En hoe kunnen wij bijdragen in het succesvol zijn van een ondernemer. We kijken vooral naar betaalbaarheid van de lening, privé-situatie en wat financiële gevolgen kunnen zijn als een plan toch niet slaagt.”

Ondernemers uit alle sectoren
“Onze diensten zijn gericht op ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij het starten of continueren van hun onderneming. Het past bij ons doelstelling om ondernemers in bijna alle sectoren te ondersteunen. Het is de bedoeling dat deze ondernemers op langere termijn weer in de reguliere financiële sector terecht kunnen. We ontvangen nu ruim 25.000 kredietaanvragen per jaar.”

Keukentafelgesprek met ondernemer en zijn adviseur
Als we een aanvraag van een financieel adviseur, via Capsearch, voor een ondernemer ontvangen geven we binnen twee werkdagen een reactie. We starten met een desk onderzoekje. Ziet het ondernemersplan er goed uit? Is helder waar de financiering voor bedoeld is? Dit zijn enkele vragen waar we als eerste een antwoord op willen. Is een ondernemer ‘bezoekwaardig’ dan gaat een adviseur van Qredits altijd langs bij een ondernemer om een kredietaanvraag te bespreken. Ik noem het wel een keukentafelgesprek. Een gesprek waarbij de eigen adviseur, die de aanvraag heeft gemaakt en aan ons heeft gestuurd, meestal ook aanwezig is. De adviseur van Qredits start met het goed luisteren naar het verhaal van de ondernemer. Wie is de ondernemer en waar komt de droom vandaan. Wat is het grote verhaal? Bij kleinere kredietaanvragen kan dit gesprek ook online plaatsvinden. Een persoonlijk gesprek levert altijd veel waardevolle informatie op. Dit helpt in situaties om een ondernemer dan het voordeel van de twijfel te kunnen geven. Als een krediet is verstrekt houden we de vinger aan de pols, we gaan even langs. Dat kan gemakkelijk, onze adviseurs zijn in heel Nederland gevestigd. Voor onze adviseur is het ook bijzonder interessant om te zien welke ontwikkeling een ondernemer doormaakt.”

700 coaches voor ondersteuning
“Een ondernemer heeft zijn eigen adviseur als we een aanvraag via Capsearch ontvangen. We bieden in overleg met deze adviseur aanvullende coaching aan aan ondernemers die nog weinig ervaring hebben met het ondernemerschap, of die op een bepaald onderdeel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een training marketing of persoonlijke effectiviteit. We werken met een poule van 700 vrijwillige coaches. Het zijn niet alleen ervaren ondernemers die de klappen van de zweep kennen maar ook young-professionals.”

Direct aan de slag met aanvragen via Capsearch
“Wat opvalt is dat kredietaanvragen die wij via Capsearch ontvangen vaak goed onderbouwd zijn. Het is meestal een aanvraag waar alles in staat wat we willen weten, we kunnen er dan ook direct mee aan de slag. Vrijwel altijd kunnen we bij aanvragen, via Capsearch, direct een persoonlijk gesprek inplannen. Zo is de kredietbehoefte vaak helder door een uitgebreide toelichting. Dat de ontvangen aanvragen van goede kwaliteit zijn komt natuurlijk ook door de eigen adviseur die een ondernemer al bijstaat. Het zorgt er allemaal voor dat de adviseur van de ondernemer snel van ons een reactie krijgt.

Lees meer...

Klant aan het woord. Christina Draaisma, Siljan

Christina Draaisma: “Ik ben een bedrijfskundig adviseur. Een deel van mijn adviezen bestaat uit het begeleiden van ondernemers bij het vinden van een antwoord op vraagstukken op het gebied van financiering. Van wagenparkuitbreiding tot bedrijfsovername en van nieuwbouw tot voorraadvergroting. Er zijn vele vragen waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen. De antwoorden op deze vragen liggen niet altijd voor de hand. Maar moeten natuurlijk wel precies passen bij een onderneming. Ik kom zelf uit een Friese ondernemersfamilie, groeide op in een cultuur van mogelijkheden zien, kansen pakken en doelen bereiken. Ik kan de situatie van een ondernemer goed doorzien.”

Onafhankelijk advies
“Ik werk altijd alleen in opdracht van een ondernemer. Ik sta midden in de markt en ben zo ook goed op de hoogte van lokale trends en ontwikkelingen. Als ik een helder beeld heb van de ondernemer en zijn vraagstuk schakel ik de juiste specialisten erbij, veelal komend uit mijn netwerk. Als bijvoorbeeld een opvolging gefinancierd moet worden dan is het van belang al lang van tevoren de juiste structuren daarvoor op te zetten. Uiteraard vindt hierover nauw overleg plaats met specialisten. Bijvoorbeeld met een accountant, fiscalist of jurist.”

Rol adviseur
“Ik zie dat ondernemers regelmatig er tegen aanlopen dat zij bij banken geen lokale relatiemanager meer hebben waar ze hun gedachten, uitdagingen en investeringsplannen aan voor kunnen leggen. Ondernemers vinden het prettig even te kunnen sparren met iemand die begrijpt wat ondernemerschap inhoudt. Het regelen van een financiering is voor een ondernemer immers iets dat hij niet vaak doet. Er komen steeds meer nieuwe geldbronnen. Een ondernemer roept daarom steeds vaker de hulp in van een financieringsspecialist. Ondernemers vragen mij om hun bij te staan, te ontzorgen, in het contact met financiers. Eenieder heeft zijn of haar expertise en rol. Ik vergelijk het met het verbouwen van mijn huis dat nu gedaan wordt. Hiervoor schakelen we ook een expert en ervaringsdeskundige in, een lokaal bouwbedrijf. Je hebt elkaar nodig. Zo zie ik dat dus ook bij het doen van een investering en het financieren hiervan. Mijn klanten kunnen erop rekenen dat ik met creatieve oplossingen kom. Met oog voor realiteit en het unieke karakter van een onderneming. Ik kijk niet alleen naar de cijfers maar vooral naar het verhaal erachter. Het aantrekken van een financiering kan een complex proces zijn als meerdere financieringspartijen betrokken zijn. Er is in dit traject veelal veel onderling contact tussen alle betrokkenen. Ik help ondernemers in het gehele traject.”

Grensvlak privé en zakelijk
“Zakelijk en privébelangen zijn vaak nauw met elkaar verweven. Een goede oplossing voor de totale financiële situatie levert voor een ondernemer rust en zekerheid op. Recent heb ik een startende onderneemster geadviseerd. De onderneemster was hobbymatig al een tijdje actief. Zij ervaarde de vele gesprekken met de bank als moeizaam en complex. Het lukte haar nog niet om een financier te overtuigen van haar plannen. Ik ben gestart met het samenstellen van een team van specialisten. Van belang hierbij was dat het financieringsplan afgestemd werd op privé en zakelijk belangen. Met dit plan als basis is het gelukt een passende financiering te krijgen. Zo kon de ondernemer uiteindelijk haar droom waarmaken.”

Lage LTV
“Ik zie dat een deel van de traditionele financiers veelal de krenten uit de pap kiezen. Onder de 250.000 euro is de interesse om een financiering te verstrekken niet altijd aanwezig. Er zijn zeker uitzonderingen en die partijen getuigen van het ‘echt de nek uitsteken’ maar je moet als adviseur dan wel net de juiste verbindingen in financieringsland hebben. Als een aanvraag niet in een van de vaste vakjes past is een doortimmerd voorstel nog belangrijker om kans van slagen te hebben bij de banken. Soms is de oplossing voor een financiering het koppelen van ondernemer aan een oud-ondernemer. Ik zet ook mijn netwerk van oud-ondernemers hiervoor in.”

Snelheid van handelen
“De financieringsmarkt verandert. Ik wil altijd goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Capsearch helpt mij hierbij. Zo neem ik regelmatig deel aan webinars over financiers. Bovendien werk ik met Capsearch omdat het samenwerkingsmodel mij aanspreekt. Het past bij mijn behoefte aan vrijheid en het onafhankelijk kunnen adviseren. De maandelijkse kosten zijn relatief beperkt ten opzichte van de alternatieven. Ik heb overwogen om mij aan te sluiten bij een van de franchiseketens van financierings-specialisten. Ik realiseerde mij dat ik dan minder ondernemersvrijheid zou hebben. Software van Capsearch is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt relatief snel een aanvraag voor financiering bij een veelheid van financiers neerleggen. Omdat de financiers dit ook weten zijn de voorwaarden en condities van de financiering scherper.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Jesse van Ekeren, Van Ekeren

Jesse van Ekeren, adviseur bij Van Ekeren: “Wij adviseren ondernemers bij het regelen van verzekeringen en het aantrekken van een financiering. Ook onderzoeken we of er overheidsregelingen en subsidies zijn waarvoor een ondernemer in aanmerking komt. Met een scala van aanbieders, businesspartners, banken en verzekeraars werken we samen. Dat maakt het mogelijk een ondernemer goed en onafhankelijk te adviseren. Vanzelfsprekend zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren om onze adviesfunctie te verstevigen. Zo zetten we bijvoorbeeld Capsearch in voor het samenstellen van aanvragen voor een mkb-financiering en het vinden van passende financiers.”

Privé en zakelijk in balans
“We weten wat ambitie is. Onze adviseurs begrijpen wat ondernemerschap inhoudt. Hoe het is om een toekomstvisie te hebben over de groei of uitbreiding van een onderneming. Ook over het aan aankopen van commercieel vastgoed. We kijken met een frisse manier naar oplossingen op het gebied van financiering om plannen te realiseren. Een zakelijke beslissing heeft invloed op privéleven, en andersom. Of het nu gaat om een oudedagsvoorziening of een Management Buy Out. Ook bij onverwachte gebeurtenissen staan wij voor een ondernemer klaar. We kijken niet alleen naar de cijfers maar vooral ook naar het verhaal erachter. Bij een financieringsvraagstuk helpt Capsearch een goede en volledige toelichting in de kredietaanvraag op te nemen.”

Snelheid van handelen
“De financieringsmarkt is behoorlijk complex. Het is voor ons als adviseur belangrijk goed om te hoogte te zijn en te blijven van actuele ontwikkelingen daarin. Capsearch helpt ons bij het samenstellen van een aanvraag en het vergelijken van de verschillende actuele mogelijkheden en voorwaarden voor financiering. Dat maakt het ook mogelijk een ondernemer onafhankelijk te adviseren. Bovendien ervaart een ondernemer dat onze snelheid van handelen groot is.  Bij het inventariseren van de benodigde documentatie die financiers nodig hebben. Maar ook bij het snel contact leggen met verschillende geldverstrekkers. Kredietaanvragen sturen we, via Capsearch, direct naar verschillende financiers. Als we een vast contactpersoon bij een financier hebben, zorgt Capsearch ervoor dat deze de aanvraag ontvangt. Het is van belang dat een ondernemer financiers vindt die echt passen bij zijn onderneming. Wij helpen daarbij, alternatieve financieringen als onderdeel van een stapelfinanciering kan soms ook een oplossing zijn.”

Persoonlijk overleg
“Capsearch is niet alleen een software-oplossing. Het werken ermee is eenvoudig. Als dat nodig is kunnen we ook met de specialisten van Capsearch even persoonlijk overleggen over de mogelijkheden. Het helpt ons het vraagstuk vanuit een brede en soms onverwacht invalshoek te benaderen met slimme oplossingen. Ook dat vergroot onze slagvaardigheid naar onze klant. Ondernemers die opzoek zijn naar een financiering kunnen via een tool, van Capsearch, op onze website snel inzicht krijgen in de mogelijkheden. Bezoekers van onze website geven op een paar eenvoudige vragen een antwoord. Zodra een ondernemer zijn gegevens achterlaat, ontvangen wij direct een mail. Je komt zo gemakkelijker in gesprek met prospects en klanten over het onderwerp financiering.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Martijn Last, Bordan Accountants en Adviseurs

Martijn Last, accountant bij Bordan: “Wij ondersteunen en adviseren ondernemers bij het aantrekken van een financiering. Dit doen we voor het gehele traject. Bij het oriënteren tot en met de verstrekking van een financiering. Voor elke ondernemer stellen wij een gedegen financieringsplan op. Hiervoor en voor het versturen van een aanvraag naar financiers gebruiken we Capsearch.”

Vergroot slagingskans
“Het is van essentieel belang dat de kracht van een onderneming direct goed in beeld is. Het geeft financieringspartijen comfort. Met als resultaat dat het tijdspad voor het aantrekken van een financiering aanzienlijk korter is. Bovendien is er meer kans op het verkrijgen van een passende financiering. Ik zie dat ondernemers vaak moeite hebben met het uitwerken van hun ideeën in een concreet plan. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een meerjarenprognose met balanspresentaties. Meestal in combinatie met het maken een liquiditeitsplanning voor de komende jaren. Wij stellen dit dan op voor ondernemers. Met onze kennis en ervaring en de juiste software vergroot je zo de kans van slagen van een aanvraag voor financiering.”

90% gehonoreerd
“Voordat een aanvraag naar mogelijke financiers gaat toetsen we eerst de haalbaarheid van een plan. Eventueel stellen we het plan bij in overleg met een ondernemer. Bij het opstellen van een aanvraag verzorgen we alle nodige documentatie en toelichtingen. Dat maakt het mogelijk dat financiers direct met een aanvraag, na ontvangst, aan de slag kunnen. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Met trots kan ik melden dat van al onze aanvragen ongeveer 90% direct worden gehonoreerd. Nu banken kritischer zijn bij het verstrekken van een financiering komen alternatieve financieringen steeds meer naar voren. Wat wij zien bijvoorbeeld dat crowdfunding een opmars maakt als onderdeel van een stapelfinanciering.”

Financiering voor MBO
“Bij één van onze relaties (een handelsbedrijf) speelde recent een financieringsvraagstuk voor een MBO. Door de aanvraag tot in detail goed voor te bereiden heeft onze klant, binnen twee weken, een financieringsvoorstel van twee banken ontvangen. Daarna was het een kwestie van onderhandelen om een goede keuze te kunnen maken. Ondanks de hoogte van de financiering was alles snel en naar volle tevredenheid van onze relatie geregeld.”

Ervaringen met Capsearch
“Wij gebruiken Capsearch omdat het werken ermee eenvoudig is. Klanten vinden het prettig om te kunnen zien bij welke financiers ze kans van slagen hebben. Ik kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een aanvraag naar meerdere financieringspartijen sturen. Als dat wenselijk is kan ik ook een vraag naar een specifieke contactpersoon bij een financier sturen. Zo kunnen financiers snel en adequaat handelen als we een aanvraag voor een klant hebben. In één oogopslag zie ik en mijn klant in Capsearch wat financiers doen met een aanvraag. Capsearch geeft namelijk een handig en actueel overzicht van de status van de aanvraag voor elke financier die de aanvraag krijgt. Mijn klant ontvangt meestal voorstellen van verschillende financiers. Dus er is dan ook wat te kiezen.”

Lees meer...