Chat with us, powered by LiveChat

Klantervaring

Onze relaties vertellen hier over hun ervaringen met Capsearch. Wil je weten of Capsearch ook iets voor je is? Probeer het dan vrijblijvend uit.

Probeer uit

Klant aan het woord. Martijn Last, Bordan Accountants en Adviseurs

Klant aan het woord. Martijn Last, Bordan Accountants en Adviseurs

Martijn Last, accountant bij Bordan: “Wij ondersteunen en adviseren ondernemers bij het aantrekken van een financiering. Dit doen we voor het gehele traject. Bij het oriënteren tot en met de verstrekking van een financiering. Voor elke ondernemer stellen wij een gedegen financieringsplan op. Hiervoor en voor het versturen van een aanvraag naar financiers gebruiken we Capsearch.”

Vergroot slagingskans
“Het is van essentieel belang dat de kracht van een onderneming direct goed in beeld is. Het geeft financieringspartijen comfort. Met als resultaat dat het tijdspad voor het aantrekken van een financiering aanzienlijk korter is. Bovendien is er meer kans op het verkrijgen van een passende financiering. Ik zie dat ondernemers vaak moeite hebben met het uitwerken van hun ideeën in een concreet plan. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een meerjarenprognose met balanspresentaties. Meestal in combinatie met het maken een liquiditeitsplanning voor de komende jaren. Wij stellen dit dan op voor ondernemers. Met onze kennis en ervaring en de juiste software vergroot je zo de kans van slagen van een aanvraag voor financiering.”

90% gehonoreerd
“Voordat een aanvraag naar mogelijke financiers gaat toetsen we eerst de haalbaarheid van een plan. Eventueel stellen we het plan bij in overleg met een ondernemer. Bij het opstellen van een aanvraag verzorgen we alle nodige documentatie en toelichtingen. Dat maakt het mogelijk dat financiers direct met een aanvraag, na ontvangst, aan de slag kunnen. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Met trots kan ik melden dat van al onze aanvragen ongeveer 90% direct worden gehonoreerd. Nu banken kritischer zijn bij het verstrekken van een financiering komen alternatieve financieringen steeds meer naar voren. Wat wij zien bijvoorbeeld dat crowdfunding een opmars maakt als onderdeel van een stapelfinanciering.”

Financiering voor MBO
“Bij één van onze relaties (een handelsbedrijf) speelde recent een financieringsvraagstuk voor een MBO. Door de aanvraag tot in detail goed voor te bereiden heeft onze klant, binnen twee weken, een financieringsvoorstel van twee banken ontvangen. Daarna was het een kwestie van onderhandelen om een goede keuze te kunnen maken. Ondanks de hoogte van de financiering was alles snel en naar volle tevredenheid van onze relatie geregeld.”

Ervaringen met Capsearch
“Wij gebruiken Capsearch omdat het werken ermee eenvoudig is. Klanten vinden het prettig om te kunnen zien bij welke financiers ze kans van slagen hebben. Ik kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een aanvraag naar meerdere financieringspartijen sturen. Als dat wenselijk is kan ik ook een vraag naar een specifieke contactpersoon bij een financier sturen. Zo kunnen financiers snel en adequaat handelen als we een aanvraag voor een klant hebben. In één oogopslag zie ik en mijn klant in Capsearch wat financiers doen met een aanvraag. Capsearch geeft namelijk een handig en actueel overzicht van de status van de aanvraag voor elke financier die de aanvraag krijgt. Mijn klant ontvangt meestal voorstellen van verschillende financiers. Dus er is dan ook wat te kiezen.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Peter Meulepas, Meulepas & Partners

We zijn benieuwd naar de ervaringen van Meulepas & Partners bij de begeleiding van ondernemers bij het aanvragen van een financiering. Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent, vertelt hierover.

Meerdere voorstellen
“Nog niet zo heel lang geleden belde een ondernemer, bij een vraagstuk over een financiering, hun persoonlijke relatiemanager bij de bank met het verzoek een voorstel te doen. De banken ontzorgen ondernemers op dit vlak nauwelijks meer. Een bank verwacht van de ondernemer een compleet en goed onderbouwd businessplan waaruit de financieringsbehoefte direct blijkt. Veel ondernemers hebben geen of weinig ervaring met het opstellen van een gedegen businessplan. Mijn ervaring is dat ondernemers veel kennis hebben over hun bedrijf, klanten en de markt. Met het inzicht geven in bijvoorbeeld financiële kengetallen of prognoses hebben zij veel minder affiniteit. Op dit terrein wil een ondernemer graag begeleiding en advisering. Ondernemers zijn, als er een businessplan beschikbaar is, uit gewoonte genegen om dit alleen aan hun huisbankier voor te leggen. Als ondernemer wil je de best passende financiering. Ik adviseer daarom bijna altijd meerdere voorstellen voor financiering op te vragen zodat er ook wat te kiezen valt.”

Nieuwe mogelijkheden
“Ik zie ook dat er tegenwoordig steeds meer gebruikgemaakt wordt van alternatieve financieringen. Als de zekerheden die een ondernemer kan bieden niet voldoen aan de bancaire normen, kom je al gauw bij deze financieringsmogelijkheid uit. Ik kijk dan vooral naar aanbieders die niet als eerste naar zekerheden kijken maar meer naar het cash genererend vermogen van een bedrijf. Er zijn veel nieuwe financieringspartijen en -vormen op de markt gekomen. Een ondernemer ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Onze taak is ondernemers overzicht te bieden.”

Rol voor accountant
“Als accountant of administratie- en belastingconsulent kunnen we onze klanten volledig ontzorgen en begeleiden. Wij helpen met het completeren en finetunen van het businessplan en de kredietaanvraag. Omdat er de nodige raakvlakken zijn met de financiële administratie, jaarrekening en belastingaangiften van de ondernemer, is het eigenlijk een logische rol voor ons. In vergelijking met
andere dienstverleners hebben wij als ingewijde een voorsprong op de eerder genoemde terreinen.
Bovendien zien ondernemers ons als de most trusted advisor. Meestal wordt er vanuit een financier en ondernemer positief gereageerd op onze betrokkenheid. Financiers vinden het veelal prettig als de accountant of administratie- en belastingconsulent ook aan tafel zit.“

Toegevoegde waarde
“Vorig jaar hebben wij diverse interessante kredietaanvragen mogen begeleiden. Een interessante case was een aanvraag die door de ondernemer zelf was voorgelegd aan zijn bank en werd afgewezen. We hebben eerst een grondige analyse van de cijfers uit het verleden gedaan en daarna een goed onderbouwde prognose voor de komende jaren opgesteld. Dit zorgde ervoor dat de bank alsnog goedkeuring gaf. Het mooie in dit proces is dat het bedrijf nieuw elan heeft gekregen. Voor ons ook mooi om dit zo te ervaren.”

Eén aanvraag naar meerdere financiers
“Als adviseur maak ik met Capsearch eenvoudig één kredietaanvraag. Deze kan ik naar meerdere financiers sturen. Ik zie per financier precies welke informatie en documenten zij nodig hebben. Ook zie ik welke financiers passen bij het specifieke vraagstuk. Op het platform zijn meer dan 45 financiers actief. Samen met mijn klant kies ik hieruit één of meer financiers. Deze ontvangen van mij in één keer alle nodige informatie om een goede beoordeling te kunnen maken. Dat versnelt het proces aanzienlijk, gaat allemaal efficiënt en snel. Wij ervaren het gebruik van Capsearch daarom als gebruikersvriendelijk."

Lees meer...

Klant aan het woord. Rob Drost en Peter Wolfsen, INretail

We zijn benieuwd naar het gebruik van Capsearch in de praktijk en vragen bedrijfsadviseurs Rob Drost en Peter Wolfsen van INreail naar hun ervaringen.

Hoe kom je tot de juiste match?
Peter Wolfsen: “Ik hoor onze leden steeds vaker zeggen dat het onoverzichtelijker is waar ze terecht kunnen met hun financieringsbehoefte. Banken zijn terughoudend in hun houding naar de retailsector. Ondernemers zijn maar beperkt op de hoogte van alternatieve aanbieders in de markt. Om de slagingskans van de kredietverlening te verhogen, spelen wij als bedrijfsadviseur een cruciale rol. We geven ondernemers advies bij het maken van de juiste keuzes uit het grote aanbod. Dit doen we door de aanvragen goed, deskundig en met een korte doorlooptijd te begeleiden. We kijken ook naar alternatieve financieringsvormen, meestal in combinatie met een financiering door een bank. Creativiteit in oplossingen en overtreffen van verwachtingen van onze leden staan bij ons hoog in het vaandel.”

Eén aanvraag naar veelheid van financiers
Rob Drost: “Het is cruciaal dat je per financier weet wat ze nodig hebben. Door een juiste onderbouwing van de aanvraag en in de taal van de financier, weet je financiers  eenvoudiger te overtuigen van de kwaliteit van jouw plan. Een belangrijk voordeel van het financieringsplatform is dat de structuur van de aanvraag volledig aan de eisen van financiers voldoet. Bovendien ontvangen financiers de aanvraag via de digitale snelweg. Alle informatie die nodig is, is in het plan opgenomen. En dankzij het ruime aanbod van financiers kunnen we echt snel schakelen. Zo vergroot ik de kans op een geslaagde en passende financiering. En leden hoeven niet onnodig lang te wachten.

Snel en makkelijk een goed overzicht
“De financieringstool van Capsearch staat op onze website. Leden kunnen daar, door een paar vragen te beantwoorden, snel inzicht krijgen in het aantal financiers dat bij de gevraagde financiering past. Het is een manier om in gesprek te komen met winkeliers over financiering.“

Voorkomen van gepingpong
Rob Drost vult aan: “Door onze specialistische kennis van de branche te combineren met het financieringsplatform van Capsearch voorkomen we onnodig gepingpong. We werken een stuk efficiënter en makkelijker. Bijzonder is dat alle aanvragen via Capsearch ook daadwerkelijk gefinancierd zijn. In deze tijd een mooi resultaat voor onze leden.”

Lees meer...

Klant aan het woord. Victor Verstappen en Natale Valente, BDO

Victor Verstappen, partner bij BDO: “Er komen steeds nieuwe financieringspartijen op de markt met nieuwe financieringsvormen. Dat levert een nieuw en steeds veranderend speelveld op met vele nieuwe mogelijkheden en combinaties. Tot voor kort wendden ondernemers zich tot de relatiemanager van hun huisbank. Die relatiemanager is steeds vaker niet beschikbaar. Regelmatig krijgen wij van ondernemers de vraag bij welke financiers ze terecht kunnen. Als adviseur kennen wij immers de klant, zijn financiële performance en zijn plannen en ambities.”

Efficiënter en doelgerichter
Verstappen: “Onze klanten willen we een scala aan adviesoplossingen bieden, ook voor financieringen. Om onze adviserende rol, in een veranderende markt, goed te kunnen spelen zijn we daarom opzoek gegaan naar een partner. Een platform dat onze adviseur helpt op een slimme wijze aanvragen voor financieringen te maken en ook het contact met een netwerk van financiers te onderhouden. Onze adviseurs zijn actief op meerdere vestigingen. Op elk van deze vestiging willen we dezelfde kwaliteit van advies geven. Onze aansluiting op een platform moet passen bbij onze structuur. Met meerdere fintech partijen heb ik gesproken en ook samen daadwerkelijk aanvragen voor financiering gemaakt. Uiteindelijk bleek Capsearch goed bij ons te passen. Onze samenwerking helpt ons voorop te blijven lopen in een goed advies aan het mkb. Het is een krachtig platform waarmee we gestructureerd een financieringsvraag kunnen onderbouwen, structureren en indienen bij een veelheid aan financiers. Er zijn al tientallen adviseurs getraind om met Capsearch te werken dat zorgt ervoor dat we allemaal dezelfde kwaliteitsstandaarden gebruiken. Ik kan nu ook zien welke aanvragen mijn collega’s maken. Soms werken ze gelijktijdig aan een aanvraag, dat zorgt ook voor snelheid.”

Regelmatig persoonlijk contact
“De oprichters van Capsearch zijn voormalig bankiers en kennen de mkb-markt uitstekend. Met een ondernemende houding staan ze midden in de markt en houden deze goed in de gaten. Dat zorgt ervoor dat ik meer focus kan hebben op het advies aan klanten. Er zijn korte lijnen, regelmatig heb ik persoonlijk contact met Capsearch over relevante ontwikkelingen in de markt. Bijvoorbeeld over het opnemen van een nieuwe financier in hun netwerk, over een bijzonder investeringsobject of over het verhaal achter een onderneming. Onze suggesties over doorontwikkeling van het platform pakken ze actief op. Dat persoonlijk contact, het meedenken, helpt ons beide om de dienstverlening aan het mkb verder te verbeteren.”

Meer keuze voor mkb
Natale Valente, senior adviseur BDO: “Bij het maken van een kredietaanvraag met Capsearch komen alle relevante aspecten bij een financieringsverzoek aan de orde. Het platform helpt mij bovendien om de beoogde kredietverstrekkers in één keer van een volledige set informatie te voorzien. Het platform presenteert overzichtelijk de specifieke criteria horende bij de diverse geldverstrekkers. Dat bevordert de efficiency. De financiers ontvangen direct de juiste informatie, waardoor de doorlooptijd van aanvraag tot financiering voor onze klanten korter is. Bovendien bereik ik eenvoudig verschillende financiers. Onze klanten hebben daardoor meer mogelijkheden om een bewuste keuze te maken. Een nog verder uitgewerkt financieringsadvies is nu dus mogelijk. Dat geeft mij meer ruimte om de strategie van de klant te helpen realiseren.”

Lees meer...