Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Voorraad

Financiering voor voorraad

Bij voorraadfinanciering baseert de financier het krediet op de hoogte van de betaalde en opgeslagen voorraad (gereed product). Deze bedrijfsfinanciering heeft als doel om het geld dat in de voorraad zit vrij te maken. Hoe meer liquide de voorraad is des te meer de financier wil financieren. Je kunt je voorstellen dat een voorverkochte voorraad goederen (met onderliggend contract) voor een financier meer dekkingswaarde voor de financiering heeft. Bij een half fabricaat moeten namelijk nog allerlei handelingen worden uitgevoerd om het verkoopbaar te maken. Voorraadfinanciering is een flexibele vorm van financiering die meebeweegt met de hoogte van de voorraad en wordt meestal in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden.