Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Voorraad

Bij voorraadfinanciering baseert de financier zijn krediet op de hoogte van de betaalde en opgeslagen voorraad (gereed product). De bedrijfsfinanciering heeft als doel om de waarde die in de voorraad zit contant te maken. Hoe meer liquide de voorraad des te meer de financier bereid is voor te financieren. Je kunt zich voorstellen dat een voorverkochte voorraad goederen (met onderliggend contract) voor een financier meer dekkingswaarde biedt dan een half fabricaat waar nog allerlei handelingen voor moeten worden uitgevoerd om het verkoopbaar te maken. Voorraadfinanciering is een flexibele vorm van financiering die meebeweegt met de hoogte van de voorraad en wordt meestal in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden.