Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Debiteuren

Financiering voor debiteuren

Bij debiteurenfinanciering baseert de financier de hoogte van het krediet op de omvang en kwaliteit van de debiteurenportefeuille. De jaaromzet van de onderneming speelt hierin ook een rol. De beschikbaarheid en hoogte van de financiering beweegt mee met de stand van de portefeuille. Het is dus een flexibele financieringsvorm en kent veelal geen looptijd zoals bij een lening. Met het oog op de exploitatiecyclus is een debiteurenfinanciering vaak praktisch en noodzakelijk om de periode te overbruggen van het versturen van de factuur tot de daadwerkelijke betaling. Debiteurenfinanciering kan via een rekening courant krediet of factoring.

Welke debiteuren financierbaar?

Een financier kijkt scherp naar de kwaliteit van de debiteurenportefeuille. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde levering of prestatie. Ook moet de vordering juridisch afdwingbaar zijn. In veel gevallen wordt ook een debiteurenverzekering als voorwaarde gesteld.