Klachtenprocedure

1. Ben je ondernemer en heb je een klacht over de dienstverlening van jouw financieel adviseur of financier?
Maak jouw klacht kenbaar bij jouw eigen financieel adviseur of financier. Als jouw adviseur of alternatieve financier over het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB (Stichting MKB Financiering) of het keurmerk MKB Financier beschikt en dus aangesloten is bij Stichting MKB Financiering dan kun je klachten kenbaar maken bij het onafhankelijk klachtenloket bij Kifid. Een mkb-ondernemer of zzp’er kan bij het loket terecht. De reglementen van dit loket staan op de website van Kifid. Bekijk hier de financiers die bij bij Stichting MKB Financiering zijn aangesloten. Uiteraard mag je je klacht over jouw adviseur of financier ook bij ons kenbaar maken. Wij blijven graag op de hoogte van wat er speelt en of onze relaties tevreden zijn over adviseurs en financiers die samenwerken met Capsearch. Als wij een melding ontvangen kunnen wij bij grove of veelvuldige meldingen met partijen in gesprek gaan en de samenwerking met een adviseur of financier heroverwegen.

2. Ben je adviseur en heb je een klacht over de dienstverlening van een bij Capsearch aangesloten financier?
Maak jouw klacht kenbaar bij de financier waar je een klacht over hebt. Zij kunnen jouw klacht oppakken en in behandeling nemen. Als deze financier beschikt over het keurmerk Erkend MKB Financier, van Stichting MKB Financiering, dan kan jouw klant een klacht kenbaar maken bij het onafhankelijk klachtenloket van Kifid (zie ook punt 1). De reglementen van loket vindt je op de website van Kifid. Een mkb-ondernemer of zzp’er kan bij Kifid terecht. Bekijk hier de financiers die bij Stichting MKB Financiering zijn aangesloten. Uiteraard mag je je klacht over een financier ook bij ons kenbaar maken. Wij blijven graag op de hoogte van wat er speelt en of onze relaties tevreden zijn over financiers die samenwerken met Capsearch. Als wij een melding ontvangen kunnen wij bij grove of veelvuldige meldingen met partijen in gesprek gaan en de samenwerking heroverwegen.

3. Ben je adviseur en heb je een klacht over onze dienstverlening?
Vervelend dat je niet tevreden bent. Dat voorkomen we liever. Wat de aanleiding ook mag zijn, we zullen jouw klacht snel oppakken. Laat je klacht schriftelijk aan ons weten, uiterlijk binnen 6 maanden na het voorval. Maak jouw klacht altijd schriftelijk of per e-mail kenbaar. Als je een ontvangstbevestiging wenst, kun je dit aangeven. Je kunt jouw klacht richten aan:

Capsearch
T.a.v. de directie
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
info@capsearch.com 

Als je een mail stuurt ontvangen we graag de volgende gegevens:  

1. Wie is de melder van de klacht
– Volledige voor- en achternaam contactpersoon
– Naam onderneming
– Telefoonnummer
– Adresgegevens 

2. Informatie over jouw klacht
– Toelichting op jouw klacht (over welke partij, wat is de klacht, etc.)
– Wanneer jouw klacht is ontstaan
– Wat je al hebt gedaan met de klacht
– Wat je van ons verwacht 

Zodra wij jouw klacht ontvangen sturen wij je een ontvangstbevestiging. Mogelijk neemt een medewerker contact op als nadere toelichting gewenst is. We zullen wij je op de hoogte houden van de voortgang.