Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsvormen

 
Lease

Lease is een financieringsvorm voor een groot scala van vaste activa zoals Industriële machines (sorteermachines, verpakkingsmachines), grafische of ICT apparatuur, machines voor de bouw (kranen), transportmateriaal (trucks, vorkheftrucks, etc.) en bedrijfsmiddelen voor het kleinbedrijf zoals hoogwerkers of graafmachines, etc.

Het voordeel van lease is dat de ondernemer het vermogen in het bedrijf niet hoeft aan te wenden voor een grote investering maar beschikbaar houdt voor werkkapitaal of andere zaken. Ook is het vaak mogelijk om bestaande activa te herfinanciering om liquide middelen vrij te maken.

Lease biedt vaak de mogelijkheid om 100% van het object te financieren mits het een uniek object is, zelfstandig te identificeren en het waarde verloop goed te bepalen is.

Er zijn drie type lease:

Financial lease
Bij financial lease wordt de kredietnemer alleen economisch eigenaar. Het juridisch eigendom blijft bij de financier. De kredietnemer is verantwoordelijk en neemt het risico op het onderhoud van het object. Als er in de tussentijds iets met het object gebeurt, ligt het risico hiervan bij de kredietnemer. De financier hoeft geen nieuw object ter beschikking te stellen. Vaak dient de kredietnemer het object te verzekeren.

Feitelijk wordt alleen het bedrag voor de aankoop door de financier voorgeschoten. Nadat alle termijn zijn voldaan wordt de kredietnemer volledig eigenaar van het object, dus zowel economisch als juridisch. Het lijkt derhalve veel op huurkoop of een soort koop op afbetaling.

Operational lease
Bij operational lease neemt de financier de investering op zich en loopt in principe ook het risico van gebreken gedurende de leasetermijn. Alle risico's rond een te leasen object zijn voor rekening en risico van de leasemaatschappij. De financier is zowel economisch als juridisch eigenaar. Aan het eind van de looptijd blijft het eigendom van de financier tenzij er een koopoptie is toegevoegd aan het contract.

Operational lease heeft een positieve invloed op de balanspositie van de onderneming. Operational Lease wordt ook wel ‘off-balance financiering’ genoemd omdat het object en de lening niet op de balans van de onderneming komt te staan. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen beter is dan als het object wel op de balans zou staan. Er zijn voldoende financiers die de jaarcijfers van de onderneming corrigeren voor off-balance posities omdat dit toch een verplichting voor de toekomst met zich mee brengt, en dus ook een risico.

Sale en leaseback
Met sale en leaseback verkoopt de ondernemer zijn (roerende) bedrijfsmiddelen, zoals transportmiddelen of bouwmachines aan een leasemaatschappij. Vervolgens verhuurt de maatschappij het bedrijfsmiddel weer aan de onderneming terug via een leasecontract. De ondernemer beschikt daardoor direct over extra liquide middelen die hij/zij voor andere doeleinden kan gebruiken.