Chat with us, powered by LiveChat
 
05 Mar 13:46

Perfecte kredietaanvraag

Het aanvragen van een mkb-financiering is een tijdrovend en soms ingewikkeld proces. Een inhoudelijk sterke kredietaanvraag kan dit traject versnellen. Vandaar dat we hieronder een aantal tips voor je hebben. 

Wat is de investering en financieringsbehoefte?De vraag is waar het geld voor nodig is. Een goede investeringsbegroting maakt dit inzichtelijk. Het is van belang dat je aangeeft wat precies de investering is omdat dit direct invloed heeft op de wijze van financieren. Is er bijvoorbeeld sprake van een kapitaalintensief bedrijf met een machinepark en een grote debiteurenportefeuille? Is financiering nodig voor machines, de portefeuille of beide? Er zijn diverse mogelijkheden zoals lease, bancaire zoals een lening en rekening courant, crowdfunding of factoring.

Welke informatie is nodig?De informatie die de financiers willen ontvangen is afhankelijk van de behoefte aan financiering en type financier. Gaat het om het financieren van activa zoals bijvoorbeeld vastgoed, debiteuren of een machine? Dan willen de financiers met name informatie over de activa ontvangen. Er zijn financiers die alleen kijken naar de activa en voor de beoordeling van de financiering geen inzicht nodig hebben in de prestaties van de onderneming. Voor andere financiers is het van belang om een beeld te schetsen van het bedrijf en inzage te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Per financier verschilt dus wat nodig is. Meestal zijn historische jaarcijfers over 2/3 jaar en prognoses voor aankomende 1/2 jaar noodzakelijk. Een liquiditeitsbegroting en een kasstroomanalyse is meestal nodig indien de financiering groter is dan € 1 miljoen. Voor alle financiers geldt dat er een Know Your Customer (KYC) beleid is. Belangrijk hierin is wie vraagt financiering aan? Documenten zoals statuten, kopie legitimatiebewijs, kvk uittreksel, etc willen financiers daarom ontvangen.

Onderbouwing financieringsaanvraagOndernemers onderschatten vaak het belang van een goede onderbouwing. Een onderbouwing geeft onder andere inzicht in de financieringsbehoefte, het bedrijf, de markt en het team. Een goed financieringsplan met onderbouwing geeft de financier direct inzicht waarop ze snel kunnen beoordelen. Het geeft ook vertrouwen in de partij die het aanlevert en dat heeft ook zijn voordelen voor het aanleveren van aanvragen in de toekomst. Voorbeelden van op te nemen informatie:

Je wilt dat een financier het management en de onderneming vertrouwt. Geef daarom goed weer wat de ervaringen zijn van sleutelfiguren in het bedrijf en de branche tot nu toe. Hoe is de opvolging van het management geregeld?Hoe verloopt de besluitvorming in de onderneming? Op welke wijze is ingegrepen bij belangrijke bedrijfsgebeurtenissen? Een heldere visie van de ondernemer op het bedrijf en de activiteiten mag niet ontbreken.Het goed beschrijven van bedrijfsrisico’s (afnemer, leverancier, product) geeft aan dat het management er goed zicht op heeft.Geef inzicht in de prestatie van de onderneming in het verleden. Wat is de ontwikkeling in de rentabiliteit en kasstromen over de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? Wat is het verdienmodel en hoe bestendig is dat? Wat is de mate van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid van de activiteiten? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Maak een goede toelichting dan kan het juist weer een sterk punt worden.Beschrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Wat is de status en wat zijn de plannen? Bij sommige financiers is dit een vast onderdeel van de beoordeling geworden dus een onderbouwing is van belang.

Passende financiers In Nederland zijn er meer dan 250 financieringspartijen actief. Hier zijn nog niet de private en venture capital maatschappijen meegerekend. Hoe kan je uit deze hoeveelheid partijen weten welke partij het beste in aanmerking komt voor de financiering? Om hier het juiste advies in te krijgen adviseren we ondernemers om een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Een adviseur kent het financieringslandschap en weet welke mogelijkheden er zijn. Om een beter beeld te krijgen van het financieringslandschap een overzicht:

Contact met financiersNadat financiers de aanvraag ontvangen hebben is het goed om het contact met hen te onderhouden. Zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier zien we regelmatig dat er sprake van miscommunicatie is. Partijen houden elkaar soms niet op de hoogte houden. Dit kan onnodig het proces vertragen of er kan irritatie ontstaan. 

Wil je als mkb-adviseur of ondernemer na het lezen van de tips graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op de financieringsmarkt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onze website www.capsearch.com(onderaan onze website)

Lees meer...
06 Feb 11:58

Franchiseorganisatie OAMKB start samenwerking met Capsearch

Financieringsspecialisten van OAMKB hebben nu ook toegang tot het platform van Capsearch. Via dit platform helpen adviseurs ondernemers bij het aanvragen van een mkb-financiering. De samenwerking stelt de OAMKB-adviseurs in staat om op een efficiënte wijze een bedrijfsfinanciering aan te vragen bij meer dan 40 financiers.

OAMKB
OAMKB bedient vanuit haar accountants- en administratiekantoren, MKB ondernemers door heel Nederland. Gestart in 2010, nu meer dan 2500 klanten en 78 franchisekantoren. Het combineert de voordelen van een klein kantoor, die dicht bij de klant staat met de voordelen van een groot kantoor, die veel specialisaties in huis heeft.
www.oamkb.nl

Capsearch
Capsearch is een fintech-onderneming gevestigd te Amstelveen. Het platform voor mkb-financiering brengt vraag en aanbod bij elkaar. Financiers ontvangen direct de juiste informatie en ondernemers maken zo sneller kans op een financiering. Werkt simpel, snel en effectief.

 

Lees meer...
24 Oct 17:41

Capsearch en Zanders slaan de handen inéén

Capsearch en Zanders slaan de handen inéén om snel de financierbaarheid van MKB-ondernemingen weer te geven! Zanders is een wereldwijde consultant actief op het vlak van risk management, treasury en finance. Zanders Inside, de fintech oplossing van Zanders, zal haar Intercompany Pricing & Rating Tool geschikt maken voor MKB-financieringen. Deze tool wordt geïntegreerd in het Capsearch platform. Intermediairs kunnen met deze tool hun klanten beter adviseren over de haalbaarheid en de pricing terwijl financiers meer hoogwaardige leads kunnen verwachten. Lees hier meer over de samenwerking.

 

 

Lees meer...
09 Oct 20:26

Samenwerking met INretail

Samenwerking met INretail is een feit en ook de eerste twee gefinancierde projecten! INretail is een branchevereniging en is voor iedereen die een winkel heeft in retail non-food. INretail speelt in op de toenemende behoefte bij de ondernemers aan financieringsadvies in de retail branche. Rob Drost en Peter Wolfsen gebruiken sinds kort Capsearch en delen graag hun ervaring: "Een belangrijk voordeel van de financieringstool is dat het format van de financieringsaanvraag volledig aan de eisen van de financiers voldoet en langs de digitale snelweg bij de financiers wordt ingediend. Alle informatie die benodigd is, is in het plan opgenomen, waardoor er dus echt snel geschakeld kan worden en je niet onnodig lang op de gewenste financiering hoeft te wachten". 

In het magazine van INretail vertellen Rob en Peter hier meer over:

https://lnkd.in/g3fj8qc

 

Lees meer...