Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van het business model van een onderneming heb je te maken met diverse soorten investeringen in activa die langer mee gaan dan één jaar. Het ene bedrijf heeft alleen te maken met investeringen in inventaris (dienstverlening) maar andere dienen te investeren in machines (productiebedrijf) of vervoersmiddelen (transport). In veel voorkomende gevallen gaat het om een combinatie van diverse vaste activa.

Doorgaans drukken investeringen een zware stempel op de liquiditeitspositie van een onderneming en in veel gevallen is de onderneming niet in staat om vanuit haar liquide middelen zelf de investeringen te plegen. Hiertoe dient een onderneming dan financiering  aan te trekken. Om de hoogte van de financiering te bepalen kijkt een financier naar een aantal zaken:

  • de economische en technische levensduur van het object
  • de terugverdiencapaciteit van de onderneming
  • de hoogte van de eigen inbreng
  • de courantheid van het object

Om investeringen te financieren zijn diverse oplossingen voor. Te denken valt aan een middellange lening bij een bank, crowdfunding of leasing.