Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsvormen

 
Rekening courant

Wat is een rekening courant?

Met dit type financiering kan een onderneming, tot een bepaald maximum, rood staan op haar betaalrekening. Schommelingen in dagdagelijkse betalingsverkeer vang je hiermee op. Een rekening-courant krediet is ‘heropneembaar’. Dit betekent dat het bedrag dat de lener al heeft terugbetaald opnieuw kan opnemen. Uiteindelijk zal een onderneming het ooit een keer moeten aflossen.

Waarvoor?

Rekening courant is bedoeld voor het financieren van werkkapitaal zoals voorraad en debiteuren.

Wat is de looptijd?

Een rekening courant faciliteit is voor beide partijen meestal dagelijks opzegbaar. De financier moet de onderneming echter wel een redelijke termijn te geven om op zoek te gaan naar alternatieve financiering. Dit betekent in de praktijk dat het krediet niet van de een op andere dag kan worden stopgezet. Ook kan er sprake zijn van een vaste periodieke verlaging van de limiet. Het krediet wordt dan bijvoorbeeld iedere maand met een vast bedrag ingeperkt. Dit kan gebeuren tot een limiet van nul is bereikt of tot er een bepaalde vaste basislimiet overblijft. Een kredietlimiet kan ook seizoensgebonden zijn als een onderneming sterke fluctuaties in inkopen per maand heeft.