Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsvormen

 
Lening

Wat zijn de kenmerken?

Een middellange lening heeft meestal een looptijd tussen 1 tot 6 jaar. Er kan gekozen worden voor een variabele of vaste rente. Er zijn verschillende manieren om een lening af te lossen. De lener lost het geldbedrag in delen – per maand of kwartaal – af door middel van een annuïteit of lineair. Het kan ook zo zijn dat een deel van de lening aflossingsvrij is, ook wel een bullet of balloon lening genoemd. Dit betekent dat aan het einde van de looptijd de lening geheel afgelost wordt. In de praktijk wordt de bullet lening vaak geherfinancierd en wordt toegepast bij vastgoedfinancieringen. De lengte van de lening hangt voornamelijk af van de (economische) levensduur van een te financieren object en het doel van de lease.

Waarvoor?

Het gaat hier vaak om objecten zoals vastgoed of andere vaste activa zoals inventaris, machines, installaties en transportmiddelen.

Stimuleringsregelingen vanuit de overheid

De overheid stimuleert financieringspartijen om leningen te verstrekken aan het MKB door een aantal regelingen zoals borgstellingskrediet, starters borgstellingskrediet, innovatief borgstellingskrediet en garantie ondernemersfinanciering. Het komt regelmatig voor dat een onderneming te weinig zekerheden kan bieden waardoor financieringspartijen het een te groot risico vinden om het te financieren. Met deze regelingen staat de overheid voor een gedeelte van de lening garant en is aan te vragen via enkele financiële instellingen. Voor meer informatie zie www.rvo.nl.

Wie zijn de aanbieders?

Financieringspartijen zoals banken, crowdfundplatformen en direct lending platformen verstrekken middellange en lange leningen. Crowdfundingplatforms verstrekken ook leningen aan start-ups of aan bedrijven die werkkapitaal gefinancierd willen hebben.