Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsvormen

 
Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Factoring is een manier om geld eerder te ontvangen dan als de onderneming wacht op haar debiteurenbetalingen. In feite verkoopt of verpandt de onderneming haar facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de onderneming deze facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt terwijl de onderneming anders vaak lange tijd op haar debiteurenbetalingen moet wachten. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de onderneming haar inkopen (inkoopfinanciering).

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste assets zijn en voor bedrijven die:

  • snel groeien;
  • door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden kunnen realiseren;
  • fabrikanten met voorraden;
  • in sectoren zitten met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties;

Factoring is in een groot aantal branches toe te passen maar met name in groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen is bijvoorbeeld niet te financieren middels factoring.

Ondanks dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft niet in elk geval de afnemer te weten dat de vorderingen zijn overgedragen. Er zijn diverse mogelijkheden binnen factoring. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert.