Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Vastgoed

Vastgoed eigen gebruik

Onder vastgoed eigen gebruik wordt het onroerend goed verstaan dat een onderneming in bezit heeft of wil aanschaffen ten behoeve van de eigen exploitatie. Omdat de eigen exploitatie moet zorgen voor voldoende cashflow om de rente, aflossing en onderhoudskosten te voldoen, is een analyse van betreffende onderneming noodzakelijk. Als uit de bedrijfsanalyse blijkt dat de onderneming over voldoende terugbetaalcapaciteit beschikt, zijn sommige financiers bereid tot wel 100% van de aanschaf voor te financieren. In andere gevallen is men bereid een stuk aflossingsvrij te verstrekken om de aflosdruk te verlagen. Uiteraard is de waardering van het aan te schaffen pand eveneens van belang.

Commercieel vastgoed

Bij commercieel vastgoed is het object in bezit of het aan te schaffen object tevens het verdienmodel. De inkomsten uit het object dienen dus voldoende te zijn om de financieringsverplichtingen te voldoen maar tevens om marge te maken. Je kan hierbij denken aan beleggingspanden, uitpondprojecten, verhuur van (vakantie) woningen, etc.

Financiers stellen bij commercieel vastgoed minder kapitaal beschikbaar dan bij vastgoed voor eigen gebruik.