Chat with us, powered by LiveChat

Financieringsdoelen

 
Vastgoed

Financiering voor vastgoed in eigen gebruik

Onder vastgoed eigen gebruik wordt het onroerend goed verstaan dat een onderneming in bezit heeft of gaat aanschaffen voor de eigen exploitatie. Omdat de eigen exploitatie moet zorgen voor voldoende cashflow om de rente, aflossing en onderhoudskosten te voldoen, is een analyse van betreffende onderneming noodzakelijk. Als uit de bedrijfsanalyse blijkt dat de onderneming in staat is rente en aflossingen te betalen, willen sommige financiers tot wel 100% van de aanschafwaarde te financieren. In andere gevallen is men bereid een deel aflossingsvrij te verstrekken om de aflosdruk te verlagen. Uiteraard is de waardering van het aan te schaffen pand eveneens van belang.

Financiering van commercieel vastgoed

Bij commercieel vastgoed is het object dat al in bezit is of het aan te schaffen object tevens het verdienmodel. De inkomsten uit het object moeten dus voldoende te zijn om de financieringsverplichtingen te voldoen maar tevens om marge te maken. Het gaat hier om beleggingspanden, uitpondprojecten, verhuur van (vakantie) woningen, etc. Financiers stellen bij commercieel vastgoed minder financiering beschikbaar dan bij vastgoed voor eigen gebruik.