Chat with us, powered by LiveChat
 
14 Apr 17:19

Blog: borgstellingskrediet (BMKB) aanvragen in Capsearch

Er wordt in de media veel geschreven over de BMKB-regeling (Borgstelling MKB-kredieten). In het kort houdt het in dat de overheid voor een deel garant staat voor leningen die banken aan het mkb verstrekken. De regeling stimuleert banken om ondernemingen te (blijven) financieren. Ook in tijden van onzekerheid, waar ondernemend Nederland zich momenteel in bevindt. Voor ondernemingen die weinig tot geen zekerheden hebben biedt deze regeling een uitkomst. In dit blog zie je hoe je via Capsearch een financiering met BMKB-regeling kan aanvragen.
Wat houdt de BMKB-regeling in?

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022.
Bedrijven met een kredietbehoefte tot €266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking.
Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

 
Hoe vraag je BMKB aan?
Start via Capsearch met het maken van een aanvraag. Wanneer je in de overzichtspagina met "Zes Blokken" bent ga je naar ‘Nieuwe financieringen’. Hier kan je verschillende financieringsdoelen selecteren. Bij het gekozen doel geef je de financieringsvorm aan, bijvoorbeeld een lening. Bij het specificeren van de lening is er een vraag over het type ‘Overheidsregeling’. Hier maak je een keuze uit de verschillende borgstellingen (zie afbeelding). Afhankelijk van de financiering heb je een keuze uit verschillende borgstellingen. Lees hier meer over de verschillende borgstellingen en voorwaarden.
Bij welk financiers kan je BMKB aanvragen?
Het is mogelijk om BMKB bij banken en niet-bancaire financiers aan te vragen. De overheid heeft het garantiebudget voor BMKB in 2020 verruimd naar € 640 miljoen voor banken en € 25 miljoen voor niet-bancaire financiers.
Vragen?
Heb je vragen over de BMKB-regeling of hoe het in Capsearch werkt? Bel of chat met ons. We denken graag met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
25 Mar 10:53

Blog: wat financiers juist in deze crisistijd willen weten

Dagelijks spreken we met vele financiers over de gevolgen van de Corona-crisis voor de kredietverlening aan het mkb. Deze blog geeft je overzicht van de informatie die financiers juist nu van je verwachten. Neem deze informatie dus op als je een aanvraag maakt.
Financieringsdoel Corona-crisis
Heb je een aanvraag die het directe gevolg is van de Corona-crisis? Geef dat aan. Er is speciaal hiervoor in Capsearch een extra keuzemogelijkheid bij financieringsdoel. Deze keuze zorgt ervoor dat financiers snel en extra aandacht aan jouw aanvraag geven.
Bedrijfsactiviteiten

De impact van de Corona-crisis op het bedrijf
Acties om de gevolgen van de crisis te beperken
Financiële gezondheid van het bedrijf voor deze crisis
Beschrijf bijvoorbeeld ook:

Alternatieve verdienmodellen die leiden tot herstel omzet
Mogelijk kostenbesparingen die direct wat kunnen opleveren
Mogelijk uitstel van betalingen/afdrachten. Bijvoorbeeld omzet-, loon- of vennootschapsbelasting. Of betalingen van huur, aan crediteuren en het UWV

 
Toelichting Financiering

Specifieke financieringsbehoefte veroorzaakt door deze crisis
Binnen welke termijn en voor welke periode een financiering nodig is
De mogelijkheid om extra kapitaal in te brengen door aandeelhouders
De tijd die het kost om de uitbreiding van/nieuwe financiering terug te betalen

 
Analyse onderneming

Laat met een liquiditeitsbegroting zien hoe diep het dal mogelijk kan zijn
Verwachting van de omzet per maand ten opzichte van reguliere maanden
Splits kosten uit naar groepen: personeel, vaste lasten, belastingen, overig
Gevolgen als de omzet wegvalt voor 3 en 6 maanden
Snelheid waarmee de omzet weer op gang kan komen als na 3 of 6 maanden weer gestart wordt met activiteiten
Kostenniveau na het nemen van maatregelen

Neem gerust contact met ons op als je een specifieke situatie wilt bespreken. Je kunt ons bereiken via de telefoon of via de chat. Wij doen onze best je te helpen bij het vinden van financieringsoplossingen die passen bij de huidige situatie.

Lees meer...
10 Mar 14:21

Blog: normaliseren van cijfers

In sommige gevallen heeft een onderneming te maken met bijvoorbeeld eenmalige gebeurtenissen. Eenmalige gebeurtenissen kleuren de jaarcijfers van een onderneming. Als je deze cijfers corrigeert op de historische cijfers (normaliseren) dan blijkt het resultaat van de onderneming er veel beter (of slechter) uit te zien. Dit kan invloed hebben op diverse ratio’s. Normaliseren gebeurt veel bij bedrijfsovernames maar kan je ook toepassen bij reguliere financieringsaanvragen.
Hoe werkt het?
In het onderdeel ‘Financieel’ kun je in de financiële analyse van een onderneming een extra kolom toevoegen. Als je op de knop ‘Handmatig’ drukt dan vul je het gewenste jaar in dat je wilt normaliseren. Bij het genereren van de tabel wordt het desbetreffende jaar gekopieerd. Je hoeft alleen nog de posten te wijzigen die je wilt normaliseren. In je analyse geef je toelichting op de posten die je hebt genormaliseerd. Op deze manier heeft de financier een helder beeld en kan de aanvraag beoordelen. Het normaliseren van cijfers kan voor voordeligere rentes en voorwaarden zorgen.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
10 Mar 14:17

Blog: financierbaarheid onderneming toetsen

In één oogopslag heb je nu als adviseur inzicht in de financierbaarheid van een onderneming. Met de rating-tool van Zanders maken we dat mogelijk. Zanders is een toonaangevende financiële adviesfirma. Met treasury, risk en finance als expertisegebieden. De kredietscore helpt mkb-adviseurs bij het adviseren van klanten.
Hoe werkt het?
Als je een financieringsaanvraag maakt, vindt automatisch de berekening van de kredietscore plaats (zie in het menu ‘Kredietscore’). Deze score geeft een indicatie van mate van financierbaarheid van een onderneming. De koppeling aan een kredietklasse geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als er sprake is van financiering van een holdingstructuur met meerdere bedrijven, krijg je van elke entiteit een score (elke entiteit wordt weergegeven in een tabblad). Voer minimaal twee historische jaren op om tot een kredietscore te komen.
Hoe komt de kredietscore tot stand?
De kredietscore wordt berekend op basis van vier pijlers namelijk bedrijfsvoering & liquiditeit, debt service, kapitaal structuur en omvang van het bedrijf. Deze pijlers bestaan uit een aantal elementen (Risk drivers) die de individuele scores van de pijlers beïnvloeden. De scores van de pijlers lopen van 0 tot 100. Hoe hoger de score hoe beter de kredietscore zal zijn. De kredietscore vertegenwoordigt een kredietklasse van 1 (sterk) tot 5 (zeer zwak).
Juiste advies voor je klant
De kredietscore helpt een mkb-adviseur in het kiezen van de juiste financieringspartij(en). De kredietklasse geeft een indicatie van de financierbaarheid van de onderneming. Bij een zeer zwakke kredietklasse is de kans op financiering bij een traditionele financier kleiner. Zo'n aanvraag past beter bij een alternatieve financier die een hoger risicoprofiel financiert.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...