Chat with us, powered by LiveChat
 
25 Apr 10:47

MKB-Financiering: slimme software helpt adviseur

Een bank is niet vanzelfsprekend meer de partij om mkb-financiering te regelen. Het aanbod van financiers is groot, zij besteden over het algemeen weinig tijd om een ondernemer te helpen. Bij traditionele financiers staat het adviesmodel onder druk: minder relatiemanagers, dus meer zelf doen voor ondernemer. Een interessante adviesmarkt waar accountants kansen kunnen pakken.

Ondernemer ontbreekt overzichtUit de financieringsmonitor van Panteia blijft dat ondernemers er niet altijd in slagen de juiste financiering rond te krijgen. Het financieringslandschap verandert snel. Er is een verwachtingskloof tussen ondernemer en financier. Dat komt omdat de ondernemer zich vaak onvoldoende voorbereidt. Bij innovatie en groei is de traditionele bank kritisch. Ondernemers zijn niet altijd bekend met nieuwe alternatieve financieringsvormen die dan een oplossing bieden.

Belangrijke rol accountantEen accountant geniet het vertrouwen van de ondernemer en spreekt de taal van de financier. Hij kan mede zorgen voor een zachte landing van de aanvraag bij financiers. Als geen ander kan een accountant de businesscase bespreken met klant en zorgen voor kwalitatief goede informatie en onderbouwing voor financiers. En zorgen dat de aanvraag ook rekenkundig klopt.

GespreksonderwerpJaarlijks bespreken van de financieringsstructuur zou vanzelfsprekend moeten zijn. Als adviseur kun je bij een financieringsaanvraag met ondernemer de volgende onderwerpen bespreken: marktvisie, het verdienmodel, het onderscheidend karakter, SWOT-analyse, kwaliteit ondernemer en medewerkers, omgaan met risico en kostenbeheersing en toekomstig bestendigheid onderneming. De financier wil uit dit verhaal in combinatie met de cijfers terugzien of de ondernemer in staat is de financiering terug te betalen.

Slimme softwareDe kwaliteit van en de juiste informatie die de ondernemer aanlevert bij de financier is heel belangrijk, de accountant speelt hier een belangrijke rol. Als accountant heb je tegenwoordig de beschikking over slimme technologie om daarbij te helpen. Capsearch heeft deze software ontwikkeld. Een online platform, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, met persoonlijk contact. Je toegang hebt tot actuele vakkennis en weet door het gebruik van de software de juiste vragen aan de ondernemer te stellen. Als adviseur doorloop je systematisch alle specifieke beoordelingscriteria van meerdere financiers om tot een match te komen. Bij de financiers van je keuze dien je je aanvraag eenvoudig in of je belt even met Capsearch om te overleggen.

Lees meer...
01 Apr 18:09

BDO en Capsearch kondigen strategische samenwerking aan

Persbericht

Accountantsfirma BDO en fintech-onderneming Capsearch kondigen vandaag een strategische samenwerking aan. BDO structureert de financiering van veel MKB-ondernemingen en begeleidt bij financieringsaanvragen. Met het digitale financieringsplatform van Capsearch kunnen die aanvragen efficiënter en doelgerichter worden ingediend.

Het Capsearch financieringsplatform koppelt de vraagkant van de financieringsmarkt - de intermediairs - aan de aanbodkant, de financiers. Victor Verstappen, partner bij BDO: “Tot voor kort wendden ondernemers zich tot de accountmanager van hun huisbank. Die accountmanager ontbreekt echter steeds vaker en bovendien zijn banken allang niet meer de enige optie. Als full service accountant en adviseur kennen wij de klant, zijn financiële performance en zijn plannen en ambities. Bovendien kennen wij de markt van MKB-financiers. Met Capsearch hebben we een krachtig platform waarmee we heel flexibel de financieringsvraag kunnen onderbouwen, structureren en indienen bij een veelheid aan spelers die een passende financiering kunnen aanbieden.” 

Krachtige combinatieArjan Buis, directeur en medeoprichter van Capsearch: “De markt voor MKB-financieringen verandert snel. Zo namen de grootbanken tot voor kort meer dan 80% voor hun rekening. Dat marktaandeel daalt. Het aantal aanbieders is flink toegenomen en ook zijn er steeds meer vormen van financiering. BDO kent de weg in het financieringslandschap en begeleidt haar klanten steeds naar de best mogelijke financiering. Wij zijn er trots op daar met ons platform een bijdrage aan te leveren. We vormen een krachtige combinatie.” 

Efficiënt en kosteneffectiefVerstappen: “De oprichters van Capsearch zijn voormalig bankier en kennen de MKB-markt uitstekend. Die achtergrond vertaalt zich in een platform waarin alle relevante aspecten van een financieringsaanvraag voorbijkomen. Met Capsearch kunnen we heel efficiënt en dus kosteneffectief aanvragen indienen. Het platform helpt ons bovendien om in één keer de volledige set documenten aan te leveren bij de verschillende geldverstrekkers. Dat zorgt voor een aanzienlijke verbetering van onze efficiency, een betere ontsluiting naar de spelers in het MKB-financieringslandschap en een kortere doorlooptijd van aanvraag tot financiering voor onze klanten.”

Lees meer...
29 Mar 10:05

Samenwerking Caple en Capsearch

Caple en Capsearch hebben een samenwerking gesloten. Op het platform van Capsearch zijn per vandaag ook Caple leningen opgenomen.

Capsearch, platform bedrijfsfinancieringCapsearch biedt de bij haar aangesloten financiële adviseurs de mogelijkheid om Caple leningen in kredietaanvragen te verwerken. In het online platform voor mkb-financieringen brengt Capsearch vraag en aanbod bij elkaar. Dit werkt simpel, snel en effectief. Met geavanceerde software doorloopt de adviseur systematisch criteria van meerdere financiers om tot een match te komen. De mkb-adviseur stelt één aanvraag op en stuurt deze naar alle geschikte en bij Capsearch aangesloten financiers. Hiermee is het nu ook mogelijk om een deel van een aanvraag bij Caple te financieren in combinatie met andere partijen.

Caple, specialist groeikredietenCaple biedt aanvullende langlopende blanco financiering naast hetgeen door banken en andere aanbieders wordt verstrekt. Hierbij moet een goede mix worden gemaakt en speelt de mkb-adviseur een centrale rol. Met behulp van het platform van Capsearch kunnen mkb-adviseurs gemakkelijk een passende stapelfinanciering optuigen waarin de Caple-lening het langlopende sluitstuk vormt. Caple is Europese specialist in groeikredieten aan het mkb variërend van 500k tot 5 mio en werkt hierbij samen met haar strategische partner BNP Paribas Asset Management. Er worden geen afsluit provisies in rekening gebracht. Ook worden er geen zakelijke of persoonlijke zekerheden verlangd. Wel is een degelijk strategisch plan vereist dat een goed beeld geeft van de toekomstverwachtingen.

Lees meer...
05 Mar 13:46

Perfecte kredietaanvraag

Het aanvragen van een mkb-financiering is een tijdrovend en soms ingewikkeld proces. Een inhoudelijk sterke kredietaanvraag kan dit traject versnellen. Vandaar dat we hieronder een aantal tips voor je hebben. 

Wat is de investering en financieringsbehoefte?De vraag is waar het geld voor nodig is. Een goede investeringsbegroting maakt dit inzichtelijk. Het is van belang dat je aangeeft wat precies de investering is omdat dit direct invloed heeft op de wijze van financieren. Is er bijvoorbeeld sprake van een kapitaalintensief bedrijf met een machinepark en een grote debiteurenportefeuille? Is financiering nodig voor machines, de portefeuille of beide? Er zijn diverse mogelijkheden zoals lease, bancaire zoals een lening en rekening courant, crowdfunding of factoring.

Welke informatie is nodig?De informatie die de financiers willen ontvangen is afhankelijk van de behoefte aan financiering en type financier. Gaat het om het financieren van activa zoals bijvoorbeeld vastgoed, debiteuren of een machine? Dan willen de financiers met name informatie over de activa ontvangen. Er zijn financiers die alleen kijken naar de activa en voor de beoordeling van de financiering geen inzicht nodig hebben in de prestaties van de onderneming. Voor andere financiers is het van belang om een beeld te schetsen van het bedrijf en inzage te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Per financier verschilt dus wat nodig is. Meestal zijn historische jaarcijfers over 2/3 jaar en prognoses voor aankomende 1/2 jaar noodzakelijk. Een liquiditeitsbegroting en een kasstroomanalyse is meestal nodig indien de financiering groter is dan € 1 miljoen. Voor alle financiers geldt dat er een Know Your Customer (KYC) beleid is. Belangrijk hierin is wie vraagt financiering aan? Documenten zoals statuten, kopie legitimatiebewijs, kvk uittreksel, etc willen financiers daarom ontvangen.

Onderbouwing financieringsaanvraagOndernemers onderschatten vaak het belang van een goede onderbouwing. Een onderbouwing geeft onder andere inzicht in de financieringsbehoefte, het bedrijf, de markt en het team. Een goed financieringsplan met onderbouwing geeft de financier direct inzicht waarop ze snel kunnen beoordelen. Het geeft ook vertrouwen in de partij die het aanlevert en dat heeft ook zijn voordelen voor het aanleveren van aanvragen in de toekomst. Voorbeelden van op te nemen informatie:

Je wilt dat een financier het management en de onderneming vertrouwt. Geef daarom goed weer wat de ervaringen zijn van sleutelfiguren in het bedrijf en de branche tot nu toe. Hoe is de opvolging van het management geregeld?Hoe verloopt de besluitvorming in de onderneming? Op welke wijze is ingegrepen bij belangrijke bedrijfsgebeurtenissen? Een heldere visie van de ondernemer op het bedrijf en de activiteiten mag niet ontbreken.Het goed beschrijven van bedrijfsrisico’s (afnemer, leverancier, product) geeft aan dat het management er goed zicht op heeft.Geef inzicht in de prestatie van de onderneming in het verleden. Wat is de ontwikkeling in de rentabiliteit en kasstromen over de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? Wat is het verdienmodel en hoe bestendig is dat? Wat is de mate van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid van de activiteiten? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Maak een goede toelichting dan kan het juist weer een sterk punt worden.Beschrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Wat is de status en wat zijn de plannen? Bij sommige financiers is dit een vast onderdeel van de beoordeling geworden dus een onderbouwing is van belang.

Passende financiers In Nederland zijn er meer dan 250 financieringspartijen actief. Hier zijn nog niet de private en venture capital maatschappijen meegerekend. Hoe kan je uit deze hoeveelheid partijen weten welke partij het beste in aanmerking komt voor de financiering? Om hier het juiste advies in te krijgen adviseren we ondernemers om een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Een adviseur kent het financieringslandschap en weet welke mogelijkheden er zijn. Om een beter beeld te krijgen van het financieringslandschap een overzicht:

Contact met financiersNadat financiers de aanvraag ontvangen hebben is het goed om het contact met hen te onderhouden. Zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier zien we regelmatig dat er sprake van miscommunicatie is. Partijen houden elkaar soms niet op de hoogte houden. Dit kan onnodig het proces vertragen of er kan irritatie ontstaan. 

Wil je als mkb-adviseur of ondernemer na het lezen van de tips graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op de financieringsmarkt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onze website www.capsearch.com(onderaan onze website)

Lees meer...